Přijetí dětí k povinné školní docházce od září 2018

Děti přijaté – začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Všechny děti přítomné u zápisu 12. 4. 2018 v ZŠ a MŠ Osoblaha pod reg. č. 130 – 135, 137 – 142, 144, 146 – 150             a 173/2018 (týká se dětí, jejichž rodiče nepožádali o odklad povinné školní docházky) byly přijaty k plnění povinné školní docházky od září 2018.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy