Třídní schůzky

Vedení ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče
Třídní schůzky – konzultace za 3. 
čtvrtletí 2015/16 základní školy proběhnou ve čtvrtek 21. 04. 2016
od 14:15 do 16:15 hodin ve třídách Vašich dětí. Žádáme Vás o podpis účasti na schůzkách v pozvánkách, které donesou Vaše děti domů rodičům. Návratky, stejně jako prezence účasti rodičů na schůzkách, jsou archivovány pro kontroly sledovanosti zájmu o vlastní děti a spolupráci rodičů se školou.

V Osoblaze 12. 4. 2016                                                                       Mgr. Petr Kristiník
ředitel ZŠ a MŠ Osoblaha