Exkurze 2. třídy na statku pana Ing. Miovského

V pátek 20. 10. 2017 žáci 2. třídy v rámci předmětu Prvouka navštívili zemědělskou firmu pana Ing. I. Miovského. Pan Ing. Miovský seznámil žáky se zemědělskými stroji – traktory, kombajny, secími stroji atd. Vysvětlil dětem, k čemu se tyto stroje používají. Jako příjemné a zajímavé zpestření byla ukázka soukromé sbírky trofejí našich, ale i afrických zvířat. Exkurze se žákům velmi líbila. Nejvíce byli ohromeni a nadšeni zmíněnou sbírkou trofejí.    Věra Záňová  t. u.

 

 

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 9. listopadu 2017