Halloweenská stonožka 2011

Dne 11. 11. 2011 proběhl na naší škole projektový den s názvem Halloweenská stonožka 2011, který byl vyvrcholením letošního Stonožkového týdne. Celý předchozí týden měli žáci možnost za poplatek zapisovat svá významná data do rekordní časové osy a přispět tak na dobročinné účely. Výtěžek z této akce poputuje na konto Stonožky. Oslavit Halloween touto formou byl nápad žáků 9. třídy, kteří také projektový den připravili. Žáci z celé školy byli rozděleni do skupin po 8 – 9 dětech. Na prvním stupni to byli dva až tři žáci z 1. třídy, ze 2., 3. a 4. třídy. Nejstarší dvojice ze skupiny se stala také jejími vedoucími. Na druhém stupni skupinu tvořili žáci z 5. třídy, 6., 7. a 8. třídy. Zde tým vedli sedmáci, kteří si skupiny také sestavovali. Dvě skupiny vytvořili naši nejmenší kamarádi z mateřské školy.
Po škole bylo vytvořeno celkem 13 stanovišť, na kterých se plnily dané úkoly. Většina úkolů byla upravena do tří stupňů obtížnosti– pro žáčky z mateřské školky, pro žáky 1. stupně a pro žáky 2. stupně. Měli jsme zde například strašidelnou třídu, létání na koštěti, balení mumie, navlékání strašidel, žáci také hádali čertovské pohádky, hledali pohádkové dvojice, skládali halloweenské obrázky, hledali čerty, házeli balónky do dýně nebo se snažili zodpovědět na otázky týkající se stonožkového hnutí. Využity byly téměř všechny učebny a kmenové třídy. Vše bylo řádně připraveno den předem. Po celý den byl otevřen v kuchyňce bufet, kde si děti mohly zakoupit něco dobrého.
Akce trvala zhruba do 13,00 hodin, kdy proběhlo vyhodnocení výsledků v tělocvičně. Byla vyhlášena první tři místa na prvním stupni a první tři místa na druhém stupni. Stejně tak se žáci dozvěděli nejlepší masky z každé třídy. Jednotliví vítězové si odnesli drobné odměny
a diplomy. Akci ukončili žáci 9. třídy krátkým tanečním vystoupením.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015