Návštěva ZOO Ostrava za odměnu

Žáci, kteří se aktivně zapojují do dění i mimo vyučování (soutěže, kroužky, reprezentace školy apod.) se za odměnu zúčastnili přírodovědného poznávacího výletu do Ostravské ZOO. Počasí nádherné, děti se chovaly opravdu vzorně a žádné zvíře v ZOO nebylo agresivní. Takže žáci se už těší na další ocenění jejich práce nad rámec běžného vyučování.

Dohled a foto zajišťovali Ivana Vankátová a Petr Kristiník

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 18. října 2017