Plody podzimu – domácí práce žáků

Tento týden přinesli žáci výtvory z plodů podzimu, které tvořili doma většinou se svými rodiči. Ač jsme se snažili vyhodnotit ten nejlepší výtvor ze všech sil, nešlo to a rozhodli jsme se ocenit drobným dárkem všechny zapojené  – tedy nejen žáky ale i jejich rodiče. Děkuji tedy za spolupráci a zapojení všech a už chystáme nové téma.  A zde si můžete prohlédnout donesené práce žáků. Rodiče si budou moci tyto práce osobně prohlédnout na třídních schůzkách 22. 11. 2016.      Petr Kristiník

.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 1. listopadu 2016