Poslední zvonění 2011

Žáci devátého ročníku se rozloučili se školou a ukončili svou povinnou školní docházku letos mimořádně již 24. června. Rozloučení proběhlo tradičně v obřadní síni obecního úřadu. Jménem obecního úřadu Osoblaha se s nimi rozloučila paní Danuše Jedrzejczyková a ve svém projevu jim popřála úspěšný start do dalšího života. Třídní učitelka Alena Carbolová rozdala žákům vysvědčení a ti za zvuku posledního zvonění školního zvonku vykročili do další životní etapy.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015