Projektový den „Všeználek“

Dne 16. února 2016 Althaia o.p.s. uspořádala pro všechny žáky ZŠ Osoblaha kulturně vzdělávací akci pod názvem „Všeználek“. Jak už je z názvu patrné, zajímaly nás jejich vědomosti, znalosti, všeobecný přehled, jestli si umí získat potřebné informace k plnění zadaných úkolů, a jak spolupracují ve skupinách.

Soutěžní dopoledne se skládalo ze dvou částí. První část probíhala v Kulturním domě v Osoblaze, zde jsme měli pro děti připravených pět stanovišť, kde si třídy měřily síly v poznávání významných osobností či pohádkových postav, v AZ-kvízu, v „Šibenici“, v přiřazování synonym a poznávání profesí v pantomimě. Druhá část probíhala v ZŠ Osoblaze ve třídách. Třídy I. stupně hledaly ve svých třídách různé obrázky a poté s nimi plnily zadané úkoly. Hodnotil se počet nalezených obrázků a jejich popis, popř. správné zařazení či umístění. Třídy II. stupně hrály hru „Kalendárium“, každá třída obdržela plakátový kalendář pro letošní rok a do něj měla za úkol vepsat k datům veškeré významné události, které se v historii staly, narození a úmrtí významných osobností, katastrofy, objevy, slavnosti apod. Při práci mohly třídy vyslat ze svých řad výpravy do PC učebny k zjišťování potřebných informací. Hodnotil se nejen počet vepsaných historických událostí, ale také vzhled a úprava. Při vyhodnocování II. stupně jsme třídám jejich vyplněné plakátové kalendáře věnovali. Z tohoto stupně byla nejlepší 9. třída a za výhru od nás obdržela pět lahodných šunkových pizz. Těsně za ní se umístila 6. třída, která od nás dostala velký balík bonbonů. Při vyhodnocení I. stupně jsme měli velmi nelehkou úlohu, neboť třídy byly velmi snaživé, všechny podávaly úžasné výkony a rozhodovaly opravdu maličkosti. Nakonec vyhrála 3. třída a v těsném závěsu za ní se umístily třídy 2. a 1. Doneslo se nám, že se 3. třída podělila o svou výhru „pět šunkových pizz“ s ostatními třídami I. stupně, tohoto velkorysého gesta si moc ceníme.   Organizátoři akce Althaia o.p.s.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 1. března 2016