Zápis do ZŠ 2020 – mimořádné opatření

Vážení rodiče,

zápis žáků do žáků do 1. třídy proběhne  ve  dnech 20. 4. – 23. 4. 2020.

Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2013 až do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Tento rok proběhne zápis pouze administrativní formou, v případě nutnosti se do  školy dostaví pouze jeden ze zákonných zástupců zapisovaného žáka a bez zapisovaného dítěte.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu obdrží od školy prostřednictvím České pošty tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 s instrukcemi k vyplnění. Tento tiskopis vyplní a podepíší a doručí škole – Českou poštou nebo datovou schránkou či mailem (ale s elektronickým podpisem) nebo mohou vyplněný a podepsaný tiskopis vhodit do schránky, jež je umístěna na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu si mohou tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 stáhnout ze stránek školy – www.zsosoblaha.cz (vlevo pod ikonou Zápis do 1. třídy) či si jej vyzvednou na obecním úřadě nebo přímo ve škole. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručí škole výše uvedeným způsobem. Pokud zákonní zástupci nemající přístup k internetu nebo si jej nemohou zajistit,  domluví si telefonicky (tel. 554 642 081) návštěvu školy, při které zapíší dítě k plnění PŠD. Návštěvu školy je možné si také rezervovat přes internetové stránky školy (kliknutí na ikonu Zápis do 1. třídy a výběr termínu). Rezervace termínů je možná v období od 13. 4. do 22. 4. 2020,

Termíny zápisu:   20. 4. 2020           09:00 – 12:00 hod.

  1. 4. 2020 13:00 – 16:00 hod.
  2. 4. 2020 09:00 – 12:00 hod.
  3. 4. 2020 13:00 – 16:00 hod.

 

V případě že, zákonný zástupce bude pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, zašle současně s žádostí také doporučení školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Na Vás i vaše děti se těší kolektiv školy. Případné dotazy k zápisu volejte na tel. č. 603 932 420 (z. ř. Mgr. L. Mičinský).

Mgr. Petr Kristiník

ředitel školy