příhraniční projekt ČR – Polsko PRADĚD

24. 6. 2019 se uskutečnilo v rámci přeshraničního projektu “PRADĚD” 2. setkání pedagogů naší školy s partnerem z Polska (Kedzierzyn – Kozle), tentokrát v Polské škole. Připravovali jsme program setkání žáků obou škol, na místní radnici jsme navštívili víceprezidenta pro vzdělávaní a prohlídli si probíhající rekonstrukci místního muzea, které příště navštíví naši žáci.  Vstřícnost a ochota ke spolupráci byly hlavním znakem tohoto setkání.     Mgr. Petr Kristiník