Školní jídelna 2018/2019

Školní jídelna je umístěna  v samostatné budově přímo v areálu školy. V letošním školním roce připravujeme obědy asi pro 130 strávníků a zhruba 20 svačinek pro žáky školy a celodenní stravu pro asi 29 dětí v MŠ. Provoz zajišťují tři zaměstnanci. Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky a děti MŠ dopolední svačinky a odpolední svačinky, hlavní jídlo k obědu. Od letošního roku vaříme jen jedno jídlo, které je doplněné střídavě kompotem, ovocem, míchanými saláty, nápoji a moučníky. Mimo přípravy svačinek a obědů pro žáky a vlastní pracovníky vaří školní jídelna také obědy pro cizí strávníky a poskytuje služby v oblasti stravování také pro veřejnost. Jedná se hlavně o různé oslavy, setkání, zájezdy, sportovní soustředění a stravování osob ubytovaných na školní turistické ubytovně. Uvítáme i nové zájemce o stravování v naší jídelně, kteří se mohou v příjemném prostředí naobědvat nebo si svůj oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11.00  hod. do 11.15 hod.
Občanům Osoblahy i všem ostatním, kteří využívají možnosti ubytování ve školní turistické ubytovně, nabízíme zajištění občerstvení k různým příležitostem: rodinné oslavy, svatby, různá setkání apod.
Informace na telefonu 554 642 071 .

Strava musí být uhrazena vždy měsíc předem ! Jinak nebude poskytnuta !

Obědy můžete platit přímo u vedoucí ŠJ v době pondělí – pátek vždy od 08.00 hod do 08.30 hod nebo od 11.00 hod do 11.30 hod nebo bezhotovostně na účet 152999431/0300 u ČSOB.

Cena jednoho obědu je: 

MŠ do 6 let –přesnídávka                                 6,- Kč

MŠ do 6 let –oběd                                            22,- Kč 

MŠ do 6 let –svačina                                          6,- Kč 

 

MŠ od 7 let –přesnídávka                                7,- Kč

MŠ od 7 let –oběd                                            24,- Kč 

MŠ od 7 let –svačina                                          7,- Kč  

 

Strávníci 7– 10 let                                                27,-Kč                  

Strávníci 11 – 14 let                                             28,-Kč                  

Studenti 15 a více                                                30,-Kč                  

 

Cizí strávníci                                                          62,-Kč                  

Svačinky                                                                 15,-Kč                  

Knedlíky-prodej přes ulici                                   25,-Kč 

 

Cena stravného na měsíc poukazovaného na účet :

MŠ                                              800,- Kč

Strávníci 7 – 10 let                    600,- Kč

Strávníci  11 – 14 let                 650,- Kč

Svačinky 1. – 9. třída                 330,- Kč

Zaměstnanci                              600,- Kč

Cizí strávníci                            1 380,- Kč

 

Obědy  a svačinky se odhlašují den dopředu  : – osobně v kanceláři ŠJ do 14.00 hod

– telefonicky na čísle 554 642 071 jen do 12.00 hod

– přes portál Bakaláři – nejlepší způsob.

Veškerá pravidla platí i pro děti z MŠ !