Aktuality


Oznámení rodičům – sešity pro příští školní rok 2020 – 2021

 Vážení rodiče,

Pro školní rok 2020/2021 žáci budou potřebovat sešity (druh a počet je uveden níže v tabulce – viz příloha, pro každý ročník). Škola nebude sešity zajišťovat a ani prodávat. Je Vaší povinnosti opatřit sešity svým dětem.

Oznámení rodičům sešity


Pozvání na schůzku rodičů budoucích prvňáků Základní školy v Osoblaze

 Dobrý den Vážení rodiče,

zvu Vás na první společnou schůzku rodičů našich budoucích prvňáčků.

Schůzka se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 v 15:00 hod. v učebně 7. třídy – hlavní budova naší školy.

Program schůzky:

– informace o povinné školní docházce                                                                                                                                          – seznam pomůcek pro prvňáčky
– vyplnění zápisních lístků (rodiče musí přinést rodné listy dětí)
– podepsání rozhodnutí o přijetí dítěte (podpisy zákonného zástupce dítěte)
– informace o školním stravování (obědy, svačiny) – Kamila Dardová
– informace o školní družině – Dana Šromová

Případně zodpovíme Vaše dotazy týkající se naší školy a další spolupráce.

Těšíme se na spolupráci.

V Osoblaze   23. 06. 2020               Mgr. Lucie Pšenicová – třídní učitelka budoucí 1. třídy

Mgr. Petr Kristiník         ředitel školy

 


Vydávání vysvědčení 26. 6. 2020 a ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020

Vysvědčení bude vydáno dětem 26. 6. 2020 dle instrukcí třídních učitelů (zvlášť žáci navštěvující školu a zvlášť žáci, kteří do školy nechodili  (dle domluvy 8:15 – 9:30).

Ve dnech 29. a 30. 6. bude škola pro žáky uzavřena (ředitelské volno z organizačních důvodů – předávání majetku školy).

ředitel školy   Mgr. Petr Kristiník


Uzavření Mateřské školy v Osoblaze v době letních prázdnin 2020

Vedení Základní škola a Mateřské školy v Osoblaze informuje po souhlasu zřizovatele školy o uzavření Mateřské školy v Osoblaze v termínu od 13. 7. 2020 do 28. 8. 20520. Provoz MŠ pro děti bude zahájen v pondělí 31. 8. 2020.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy


Oznámení rodičům – zákonným zástupcům žáků 6. – 9. tříd k vyučování od 8. 6. 2020

Vážení rodiče – zákonní zástupci našich žáků,

Od 8. června 2020 mohou školy organizovat setkání žáků II. stupně s vyučujícími před uzavřením klasifikace.

S ohledem na hygienické a organizační podmínky školy stanovíme následující pokyny:

 • Žáci se musí k setkání ve škole předem nahlásit (potvrďte účast na BAKALÁŘE třídnímu učiteli do 4. 6. 2020 10:00 hod. – bude považováno za závazné)
 • V den nástupu musí žák přinést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení
  o bezinfekčnosti (neexistenci příznaků koronavirového onemocnění) – viz příloha níže,                                                      v případě nedoložení prohlášení nebude žák vpuštěn do školy
 • Žáci se dle tříd (ročníků) dostaví do školy pouze v následující dny:
 1. třída – pondělky: 8.; 15. a 22. června
 2. třída – úterky: 9.; 16. a 23. června
 3. třída – středy: 10.; 17. a 24. června
 4. třída – čtvrtky: 11.; 18. a 25. června

Setkání (vyučování) bude probíhat vždy v kmenové třídě 8 ročníku (přízemí)
od 8:15 do 11:50 hod. (návaznost na dopravu)

 • Obědy lze zajistit – objednat předem na dané dny telefonicky u vedoucí školní kuchyně pí K. Dardové (svačiny pouze donesené z domu)
 • Každý žák musí mít 2 roušky a sáček na roušky
 • Žák musí dodržovat hygienické podmínky stanovené pro toto období

Učebnice budou odevzdávány v týdnu od 15. 6. 2020 dle pokynů vyučujících.

Vydávání vysvědčení bude upřesněno dle instrukcí MŠMT.

V Osoblaze 1. 6. 2020                        Mgr. Petr Kristiník ředitel školy

info v PDF: Info rodičům II. st.

formulář čestného prohlášení: cestne-prohlaseni


Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.

Pro školní rok 2020/2021 jsou k základnímu vzdělání

přijati (žáci dle registračního čísla u zápisu):

Z2020 – 08; Z2020 – 09; Z2020 -10, Z2020 – 11; Z2020 – 13; Z2020 – 15; Z2020 – 17; Z2020 – 22; Z2020 – 23; Z2020 – 24; Z2020 – 30; Z2020 – 31; Z2020 – 34; Z2020 – 35; Z2020 – 42; Z2020 – 91; Z2020 – 94; Z2020 – 96; Z2020 – 97; Z2020 – 99

přerušeno správní řízení:

Z2020 – 02; Z2020 – 20; Z2020 – 21; Z2020 – 26; Z2020 – 27; Z2020 – 41; Z2020 – 89; Z2020 – 90; Z2020 – 92; Z2020 – 93; Z2020 – 95; Z2020 – 98

V Osoblaze  24. 4. 2020    (doplněno 29. 5. 2020)                               Mgr. Petr Kristiník

ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. tř. 2020

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro rok 2020-21 doplněné


příměstské tábory – Mikroregion Osoblažsko

Mikroregion SDRUŽENÍ OBCÍ OSOBLAŽSKA pořádá příměstské tábory pro děti 6 – 15 let.

Bližší informace viz odkaz plakát níže:

plakát tábor


Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 MŠ Osoblaha

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k předškolnímu vzdělávání podle               § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 34 téhož zákona.

Pro školní rok 2020/2021 jsou k předškolnímu vzdělání

přijati (žáci dle registračního čísla u zápisu):

047/2020; 152/2020; 153/2020

přerušeno správní řízení: 0

V Osoblaze  15. 5. 2020                                                                Mgr. Petr Kristiník  ředitel školy


obnovení provozu Mateřská školy v Osoblaze

Od pondělí 25. května 2020 bude Mateřská školy v Osoblaze v provozu každý pracovní den od 6.30 do 16.00 hod.

 Pravidla a provozní podmínky v době „COVID – 19“

 Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení o bezinfekčnosti (bude nachystáno v papírové podobě), nebo je možno stáhnout na stránkách školy (příloha pod textem).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

 Rodiče vstupují s dětmi pouze do šatny, po převléknutí předávají dítě učitelce, která jej odvede do jeho třídy.

Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ nemusí nosit roušky.

Děti nesmí do školky nosit žádné hračky z domu.

Účast děti není povinná. Kdo má zájem, nahlaste děti nejpozději do 20. května vedoucí učitelce D. Machové – tel. 739 372 417, nebo vedoucí školní kuchyně
K. Dardové na t. č. 554 642 071.

 V Osoblaze 12. 5. 2020              vedoucí učitelka Dagmar Machová

Mgr. Petr Kristiník ředitel školy

cestne-prohlaseni

 


Nástup žáků tříd I. stupně (1. – 5. třída) ZŠ Osoblaha do školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků tříd I. stupně (1. – 5. třída) ZŠ Osoblaha

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná, ale dítě, které do 25. 5. 2020 do školy nenastoupí, již nastoupit nebude moci. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné, a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výuka bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin i při stravování.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Pokud své dítě chcete poslat do školy, musíte jako zákonný zástupce splnit následující úkony:

 • Informovat školu o zájmu vzdělávat své dítě anketou v (Bakalář, případně mailem, telefonicky, nebo vhodit do schránky hlavního vchodu do školy) nejpozději do 18. 5. 2020,
 • Podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (to je přílohou a Vaše dítě jej přinese v pondělí 25. 5. do školy, bez tohoto podepsaného čestného prohlášení bude Vašemu dítěti zamezeno ve vzdělávání ve škole – bude odesláno zpět domů.
 • Pokud máte zájem o školní stravování – obědy, pak do 11:00 hod. 20. 5. 2020 nahlásit vedoucí šk. jídelny pí Dardové, že máte zájem o stravování svého dítěte (nahlásit nejlépe přes bakaláře, mail dardova@zsosoblaha.cz či telefonicky).

Pokud zájem o vzdělávání ve škole nemáte, nahlaste, prosím, škole i tuto skutečnost.

Předpokládaná délka výuky bude přizpůsobena hromadné dopravě, nejdéle však do 11:50 hod.

cestne-prohlaseni

nástup 25.5.2020 I.st.

v Osoblaze 11. 5. 2020                                                         Mgr. Petr Kristiník,                                       ředitel školy

 

nástup 25.5.2020 I.st.

cestne-prohlaseni


Pokyny pro nástup žáků 9. třídy ZŠ a MŠ Osoblaha od 11. 5. 2020 (příprava na přijímací zkoušky)

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků devátých tříd připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vaše dítě má tedy možnost se účastnit vzdělávacích aktivit a přípravy na přijímací zkoušku.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy do 7. 5. 2020.

Vzdělávání bude probíhat v pracovní dny v době od 8:15 hod. do 11:45 hod. v kmenové učebně 8. třídy, případně v učebně IVT. Výuka bude zaměřena zejména na Český jazyk, Matematiku, případně na další předměty (pokud v rámci vypsaných přijímacích kritérií SŠ jsou stanoveny pro přijímací zkoušku).

Vstup do školy budou mít žáci zajištěn vchodem pro správní zaměstnance (vlevo od hlavního vchodu do budovy), přezouvat se budou v prostorách u tělocvičny. Tím bude zajištěn minimální kontakt s jinými žáky ve škole. Žáci budou dodržovat odstupy 2 metry, musí mít k dispozici na den 2 roušky a sáček pro jejich ukládání. Pohyb po škole bude omezen (učebna, šatna, WC), nebude povoleno jakékoliv shromažďování žáků. Škola zajistí požadované dezinfekční prostředky a samotnou dezinfekci výukových prostor.

Pokud své dítě chcete poslat do školy, musíte jako zákonný zástupce splnit následující úkony:

 • Informovat školu o zájmu vzdělávat své dítě (telefonicky, mailem, bakalářem) –  do 7.5. 2020 (včetně),
 • Podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (to je přílohou a Vaše dítě jej přinese v pondělí 11. 5. do školy, bez tohoto podepsaného čestného prohlášení bude Vašemu dítěti zamezeno ve vzdělávání ve škole),
 • Pokud máte zájem o školní stravování – obědy, pak do 11:00 hod. 7. 5. 2020 nahlásit vedoucí šk. jídelny pí Dardové,      že máte zájem o stravování svého dítěte (nahlásit nejlépe přes bakaláře, mail dardova@zsosoblaha.cz či telefonicky). V případě nízkého zájmu školní jídelna z ekonomických důvodů nebude obědy připravovat.

Pokud zájem nemáte, musíte škole sdělit, z jakého důvodu nechcete, aby Vaše dítě nebylo připravováno k přijímacím zkouškám.

Příloha – Čestné prohlášení                        Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy

Vzděl 9.roč; čestné prohlášení ZŠ


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ V OSOBLAZE

Podle opatření MŠMT k organizaci zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud se budete ucházet o místo dítěte v MŠ, musíte dodat vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list (potvrzený dětským lékařem o řádném očkování nebo čestné prohlášení o řádném očkování + kopii očkovacího průkazu dítěte), rodný list dítěte    a občanský průkaz zákonného zástupce. Není-li dítě očkované, musí doložit doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo     se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné!

Tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ Osoblaha osobně v pondělí 27. 4. od 9.00  do 10.00 hod. nebo v úterý 28. 4. 2020           od 13.00 do 14.00 hod., případně lze zaslat elektronicky na vyžádání na tel. č. 739 372 417 (ved. MŠ).

Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a trvalé bydliště v Osoblaze, budou tiskopisy předány asistentkou v MŠ Ivanou Kubalovou.

– vyplněné tiskopisy přineste osobně do MŠ ve čtvrtek 7. května 2020 od 13.00 – 14.00 hod.

– nebo lze zaslat datovou schránkou do 7. května 2020: 22hmqmy

– nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Osoblaha, Třešňová 99
do 7. května 2020, 12:00 hod.

 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech od podání žádosti.

 

 1. 4. 2020 Mgr. Petr Kristiník

ředitel ZŠ a MŠ Osoblaha


Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha – mimořádné opatření

Vážení rodiče,

zápis žáků do 1. třídy proběhne  ve  dnech 20. 4. – 23. 4. 2020.

Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2013 až do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Tento rok proběhne zápis pouze administrativní formou, v případě nutnosti se do  školy dostaví pouze jeden ze zákonných zástupců zapisovaného žáka a bez zapisovaného dítěte.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu obdrží od školy prostřednictvím České pošty tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 s instrukcemi k vyplnění. Tento tiskopis vyplní a podepíší a doručí škole – Českou poštou nebo datovou schránkou či mailem (ale s elektronickým podpisem) nebo mohou vyplněný a podepsaný tiskopis vhodit do schránky, jež je umístěna na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu si mohou tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 stáhnout ze stránek školy – www.zsosoblaha.cz (vlevo pod ikonou Zápis do 1. třídy) či si jej vyzvednou na obecním úřadě nebo přímo ve škole. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručí škole výše uvedeným způsobem. Pokud zákonní zástupci nemající přístup k internetu nebo si jej nemohou zajistit,  domluví si telefonicky (tel. 554 642 081) návštěvu školy, při které zapíší dítě k plnění PŠD. Návštěvu školy je možné si také rezervovat přes internetové stránky školy (kliknutí na ikonu Zápis do 1. třídy a výběr termínu). Rezervace termínů je možná v období od 13. 4. do 22. 4. 2020,

Termíny zápisu:                                                                                                                                                                                 20. 4. 2020           09:00 – 12:00 hod.                                                                                                                                             21. 4. 2020           13:00 – 16:00 hod.                                                                                                                                             22. 4. 2020            09:00 – 12:00 hod.                                                                                                                                         23. 4. 2020            13:00 – 16:00 hod.

V případě že, zákonný zástupce bude pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, zašle současně s žádostí také doporučení školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na Vás i vaše děti se těší kolektiv školy. Případné dotazy k zápisu volejte na tel. č. 603 932 420 (z. ř. Mgr. L. Mičinský).

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy


úkoly a pokyny k samostudiu žáků ZŠ Osoblaha v období pandemie

Úkoly a pokyny ke zpracovávání úkolů a obsahu učiva budou zadávány učiteli elektronicky (Bakalář), případně jinou formou zejména u první třídy. Kontakty s učiteli (zpracované úkoly, dotazy, upřesnění apod.) jsou možné rovněž na Bakaláři, případně na pracovních emailech (příjmení učitele@zsosoblaha.cz   příklad:  kristinik@zsosoblaha.cz).

Zpracování úkolu žákem a odeslání učitelům je pro všechny žáky povinné.

Pro zapomenutá hesla žáků piště na email pana zástupce ředitele: micinsky@zsosoblaha.cz

 


Uzavření ZŠ a nově i MŠ Osoblaha

Na základě rozhodnutí ředitele školy v Osoblaze a souhlasu zřizovatele školy v reakci na nouzový stav v ČR je vedle základní školy ode dneška 16. 3. 2020 uzavřena i MATEŘSKÁ ŠKOLA v Osoblaze do odvolání.          ředitel školy   Mgr. Petr Kristiník


Jarní prázdniny 9. 3. – 13. 3. 2020

Připomenutí rodičům – Jarní prázdniny

Ve dnech jarních prázdnin 9. 3. – 13. 3. 2020 budou všechny části ZŠ a MŠ v Osoblaze uzavřeny včetně školní kuchyně           a družiny.  Provoz všech zařízení bude opět v plném provozu ode dne 16. 3. 2020.           ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník


Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

Dne 31. 1. 2020 z důvodu pololetních prázdnin bude uzavřena Základní i mateřská škola včetně školní družiny a kuchyně.

Od 3. 2. bude provoz dle běžného programu (rozvrhu).

Za vedení školy  Mgr. Petr Kristiník


Bezpečnost v okolí školy – stavba kanalizace

Připomínáme žákům a osobám pohybujících se v okolí školy stavební a výkopové práce na zhotovení kanalizace. Dodržujte bezpečnost a nepřibližujte se k výkopům a pracovním strojům.

Děkujeme    vedení ZŠ a MŠ Osoblaha


Čtvrtletní třídní schůzky ZŠ Osoblaha

Informujeme rodiče našich žáků o termínu čtvrtletních třídních schůzek 19.11. 2019 v době od 15:30 do 17:30 hod. ve třídách Vašich dětí.     ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník


Podzimní prázdniny

Připomínáme rodičům uzavření ZŠ, MŠ i ŠD včetně školní kuchyně ve dnech 28. – 30. 10. 2019 z důvodu státního svátku a podzimních prázdnin žáků.   ředitel školy v Osoblaze Mgr. Petr Kristiník


Zájmové útvary – kroužky na školní rok 2019-2020

rozpis kroužků (volnočasových aktivit žáků) na školní rok: 2019/2020

Pěvecký kroužek: pondělí 14:00 – 15:30   Mgr. M. Jantošová (učebna Hv – škola)

Čtenářský kroužek (klub ŠD):  úterý 13:3 – 15:00 pí Ivana Vankátová  (Obec. knihovna Osoblaha)

ŠACHY, florbal aj.: středa 13:00 – 14:30  Mgr. D. Vacula  (škola)

Keramika, výtvarné práce: Tvořivé ruce: pondělí 13:30 – 15:00  Bc. B. Tkadlečková (škola)

Cvičme v rytmu:  čtvrtek od 14. 00 – 15:30 pí Jarka Lioliasová  (tělocvična)

Kutil:  úterý od 14:10 – 15:45 hod. p. G. Jurčenko  (dílny školy)

Deskové, logické hry (klub ŠD): pondělí 14:00 – 15:30   Mgr. L. Mičinský

Ruský jazyk: čtvrtek13:00 – 14:30   Mgr. M. Jantošová (učebna I. st. škola)

Míčové hry I. st.: středa 13:30 – 15:00 pí Jarka Lioliasová  (tělocvična)

Míčové hry II. st.: úterý od 14:00 – 15:30 hod.  p. J. Hrabovský (tělocvična, hřiště školy)

Příprava na př. zkoušky – mat.: čtvrtek 14:00 – 15:00 (30) hod. – dle domluvy  Mgr. L. Mičinský

 


Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č. j.: MSMT-2939/2018-3

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín   jarních prázdnin Okres
9.   3. – 15. 3. 2020    Česká   Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,   Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   Náchod, Bruntál 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

Školní výuka první den začíná 2.9. 2019 (pondělí) v 8:15 hod. a ukončena bude do 9:00 hod. Pro následující dny bude stanoven denní rozvrh. Pravidelná výuka podle trvalého rozvrhu bude probíhat od 9. 9. 2019.

Těšíme se na Vás                  zaměstnanci ZŠ a MŠ Osoblaha


Přeshraniční projekt PRADĚD

V rámci přeshraničního projektu se uskutečnilo 2. setkání pedagogů obou škol, tentokrát v Kedzierzyn – Kozle v Polsku. V polské škole jsme plánovali program setkání našich žáků, následně jsme se setkali na místní radnici s víceprezidentem pro vzdělávání a poté jsme navštívili muzeum, kde nyní probíhá rekonstrukce, ale v době návštěvy našimi žáky už bude určitě opraveno.                           Mgr. Petr Kristiník


Přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020

Vedení Základní školy a Mateřské školy Osoblaha informuje rodiče – zákonné zástupce budoucích prvňáčků (dle školského zákona  § 36) o přijetí žáků do první třídy pro školní rok 2019/2020 dle zápisu pod číslem jednacím:

ZSOS-164/2019, ZSOS-165/2019, ZSOS-166/2019, ZSOS-167/2019, ZSOS-168/2019, ZSOS-169/2019, ZSOS-170/2019, ZSOS-171/2019, ZSOS-172/2019, ZSOS-173/2019, ZSOS-174/2019, ZSOS-175/2019, ZSOS-176/2019, ZSOS-177/2019, ZSOS-178/2019, ZSOS-179/2019, ZSOS-180/2019, ZSOS-181/2019, ZSOS-205/2019, ZSOS-208/2019, ZSOS-212/2019

Těšíme se na nové prvňáčky 2. 9. 2019 (pondělí).    Mgr. Petr Kristiník  ředitel školy


zápis do Mateřské školy v Osoblaze

Zápis do MŠ v Osoblaze se uskuteční 7. 5. 2019 ve 12:30 – 14:00 hod. Bližší informace v odkaze (plakát).

zápis do MŠ 2019 – plakát

 


Šikulky

Máme šikovné žáky, že? …. i učitelky – že?

 

 


Projektový den: Učíme spolužáky angličtinu

Minulou středu dne 17. 4. si dvě žákyně sedmé třídy vyzkoušely, jaké to je stát před katedrou jako učitelky. Pro třetí třídu si nachystaly hodinu angličtiny, při které s dětmi zopakovaly probraná slovíčka. V rámci Velikonoc si s dětmi zahrály tradiční anglickou hru „hledání velikonočních vajíček“. Obě žákyně zvládly role učitelek na výbornou, i přes svůj velmi mladý věk dokázaly vést hodinu v angličtině i udržet si pozornost dětí.

projekt připravila Mgr. Mária Horňáková


VESELÉ ZOUBKY – PREVENTIVNÍ PROGRAM

Dne 21. 3. 2019 proběhlo v 1. ročníku 2. a 3. vyučovací hodinu v rámci preventivního programu projektové vyučování s názvem VESELÉ ZOUBKY. Žáci si hravou formou zopakovali potraviny, které jejich zoubkům škodí a naopak, které jim prospívají. Z letáků vystřihovali zdravé a nezdravé potraviny a lepili je na papírové zoubky. Dále jsme plnili zadané úkoly v připravených pracovních listech.  Žáci si vybarvovali obrázky s tematikou prevence zubního kazu. Poté jsme si společně povídali o tom, jak máme o své zuby pečovat a jak si správně své zuby čistit. Připomenuli jsme si, jak zubnímu kazu předcházet. Pohovořili jsme také o tom, jak je důležité chodit  k zubnímu lékaři na pravidelné kontroly. Na závěr žáci obdrželi od obchodního řetězce dm dárkové tašky se zubní pastou, zubním kartáčkem, přesýpacími hodinami, které odměřují čas, který mají děti věnovat čistění zubů. Dále pak žáci dostali nálepku s názornou ukázkou správného postupu čistění zubů. Jako dárek obdrželi žáci krabičku žvýkaček značky ORBIT.        Žákům se projektové vyučování velmi líbilo.                                   třídní učitelka: Jaroslava Lioliasová


Uzavření MŠ Osoblaha v době letních prázdnin 2019

Informujeme rodiče žáků mateřské školy v Osoblaze o uzavření školky během letních prázdnin 2019 v termínu 15. 7. – 23. 8. 2019 z provozních důvodů.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel MŠ a ZŠ Osoblaha


Naši žáci byli nejlepší

V prosinci a lednu se tři žáci 7. třídy (P. Vankát, K. Simbová a I. Tröger) pod vedením paní učitelky Labajové zúčastnili soutěže “Evropa kolem nás”. Museli se poprat s otázkami zeměpisného a přírodovědného zaměření. Součástí soutěže bylo i vytvoření krmítka pro ptáky a model ptáčků samotných. Soutěžící se svého úkolu zhostili svědomitě a za svou píli si v konkurenci 37 družstev vybojovali příčku nejvyšší. Za první místo gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Magda Labajová


Jarní prázdniny – informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a MŠ Osoblaha

Vedení školy v Osoblaze informuje rodiče (zákonné zástupce) žáků naší školy o uzavření všech částí ZŠ a MŠ, včetně školní družiny a školní jídelny z důvodu čerpání jarních prázdnin ve dnech 4. – 8. 3. 2019.

Provoz bude opět zahájen dne 11. 3. 2019 (pondělí).               Mgr. Petr Kristiník


UZAVŘENÍ MŠ i ŠD 1. 2. 2019

Vedení školy v Osoblaze oznamuje rodičům (zákonným zástupcům) žáků naší školy uzavření MŠ, školní jídelny i ŠD z důvodu pololetních prázdnin základní školy  dne 1. 2. 2019 (pátek).

Od 4. 2. 2019 bude probíhat běžný provoz.

Jarní prázdniny  jsou naplánovány na dny 4.3. – 8. 3. 2019.     ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník


PODĚKOVÁNÍ za ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha

Vedení školy v Osoblaze děkuje členům SRPŠ a všem organizátorům i sponzorům za moc pěkný ples, jeho celou přípravu a zajištěný program.  Bylo to super.  DĚKUJI Mgr. Petr Kristiník


INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Ve dnech 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 bude Mateřská škola v Osoblaze stejně jako základní škola a školní družina uzavřena z důvodu VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN. Provoz bude zahájen ve čtvrtek 3. 1. 2019.

V pátek 21. 12. 2018 bude provoz MŠ i ŠD v Osoblaze ukončen do 15:00 hod. (provozní důvody)

ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník


Změny jízdních řádů od 9. 12. 2018

Upozorňuji rodiče našich žáků na změnu jízdních řádů od 9. 12. 2018 v souvislosti se začátkem a koncem výuky ve škole, případně konce dohledu nad dětmi ve školní družině. Začátky a konce dohledu nad dětmi vedení školy nijak nemění. Žádám rodiče aby si ověřili návaznost spojů a zajistili dohled nad svými dětmi po odchodu ze školy a školní družiny.

ředitel školy   Mgr.  Petr Kristiník


Turnaj v halové kopané kategorie III., 6. a 7. třídy ze dne 14. 11. 2018

Dne 14. 11. 2018 se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili okresního kola v halové kopané pořádané AŠSK České republiky. Pořadatelem akce byla ZŠ Město Albrechtice. Do turnaje se přihlásilo celkem šest družstev, které byly rozděleny do dvou základních skupin. Naše družstvo po výborných výkonech ve všech odehraných zápasech skončilo na prvním místě a kvalifikovalo se do semifinále. Zde se utkalo s domácím družstvem, s kterým nešťastně prohrálo 2 : 1. V boji o 3. místo nám docházely síly a se ZŠ Bruntál jsme prohráli 2 : 0, celkově jsme se umístili na 4. místě. Všem žákům, kteří se tohoto turnaje zúčastnili, děkuji za obětavý výkon ve všech odehraných utkáních a vzornou reprezentaci naší školy.

V Osoblaze: 16. 11. 2018                                                   Vedoucí družstva: Mgr. Lubomír Grček


soutěž – PLODY PODZIMU 2018

Uzávěrka soutěže o nejzajímavější výtvor z plodů podzimu je 1. 11. 2018 ráno. Žáci mohou se svými rodiči, vychovateli a učiteli vytvářet jakýkoliv výrobek z přírodnin. Ohodnocen bude nápad, provedení, vtipnost a samozřejmě náročnost.  Nezapomeňte na jmenovku. Těšíme se na Vaše nápady a výtvory.            Petr Kristiník – ředitel školy


projektový den “Krtečkova studánka”

 

Ve dnech 10. a 11. října 2018 žáci 1. – 5. třídy a 1. S třídy vyrazili autobusem na celé vyučování do přírody v rámci projektového dne. Cílem byla naučná stezka ke Krtečkově studánce. Autobus zaparkoval přímo u kapličky a odtud děti čekala trasa dlouhá 2 km a 11 zastavení, na kterých plnily různé úkoly. Děti poznávaly přírodniny, stopy zvířat, počítaly skřítky, zdolávaly překážky a mnoho dalších. Nejdéle se děti zdržely na stanovišti „Křemenáčova posilovna“, kde mohly prokázat svoji obratnost, např. hod šiškou na terč, zdolat kladinu v podobě dřevěného hada, slalom mezi hříbky, přenášet vejce na lžíci. V cíli si všechny děti zazvonily na zvonec, posilnily se svačinou a vydaly se cestou nazpět.

Výlet se všem líbil a společně se těšíme na další.                                          Mgr. Kateřina Vergu


příspěvek SRPŠ za žáka

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče o výběru příspěvku 100,-Kč za žáka                                                                     na školní rok 2018/2019.                                                         Mgr. M. Hrabovský


zájmové útvary pro rok 2018/19

paličkování –  pondělí (14,30 – 16,00) ve ŠD   (D. Šromová)

florbal děvčata – pondělí (15:30 – 16:30) + čtvrtek (14:00 – 15:00) tělocvična (L. Mičinský)

přijímačky Matematika pro 9. ročník – středa (14:00 – 15:00) (L. Mičinský)

výtvarné práce – středa (14:00 – 15:30) učebna Vv (B. Tkadlečková)

KUTIL – úterý (14:10 – 15:40) dílny u ŠD (G. Jurčenko)

šachy – pátek (14:00 – 15:30)  4. třída  (D. Vacula)

angličtina – bude upřesněno dle zájmu – IA učebna  (M. Horňáková)

Hledáme zájemce z řad dospělých osob o vedení kroužků (dle Vašeho zájmu).


Změna ceny svačinek pro děti v ZŠ

Vážení strávníci, od měsíce září 2018 se mění cena svačinek pro děti ve škole z 10,- Kč na 15,- Kč za svačinku.


Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, ……..

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
4. 3. – 10. 3. 2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Přihlášení stravy a platba.

Vážení strávníci,

stravné na měsíc září 2018 možno hradit od 27.08.2018 do 31.08.2018 v kanceláři ŠJ vždy

od 08.00 do 09.00 hod a nebo převodem na účet 152999431/0300. Děkuji Dardová – vedoucí ŠJ


Odhlášení obědů

Vážení strávníci,

obědy od pondělí 25.06.2018 do pátku 29.06.2018 se odhlašují jen do pátku 22.06.2018 (po tomto datu se odhlašovat nebudou a oběd si můžete odebrat do jídlonosiče) z důvodu vrácení přeplatků při platbě v hotovosti ve středu 27.06.2018 v kanceláři ŠJ od 11.00 hod do 11.30 hod. Děkuji Dardová


Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Osoblaha.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Pro předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v ZŠ a MŠ Osoblaha byly přijaty děti zapsány pod reg. č. 178, 179 a 183/2018 k plnění povinné školní docházky.

Zveřejněním začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy

 


Přijetí dětí k povinné školní docházce od září 2018

Děti přijaté – začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Všechny děti přítomné u zápisu 12. 4. 2018 v ZŠ a MŠ Osoblaha pod reg. č. 130 – 135, 137 – 142, 144, 146 – 150             a 173/2018 (týká se dětí, jejichž rodiče nepožádali o odklad povinné školní docházky) byly přijaty k plnění povinné školní docházky od září 2018.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy


Celodenní výlet do ZOO Lešná

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha pořádá celodenní výlet pro děti a jejich rodiče

do ZOO Lešná v sobotu 28. 04. 2018

Odjezd z autobusové zastávky v Osoblaze v 07.00 hod. a návrat ve večerních hodinách

Cena vstupného: 40,- Kč – děti, které mají uhrazeny příspěvky SRPŠ

140,- Kč – děti, které nemají uhrazeny příspěvky SRPŠ

80,- Kč – dospělí                          Děti do 3 let – zdarma

60,- Kč – studenti a senioři           Dopravné je hrazeno z dotace obce.

Děti do 12 let musí být v doprovodu rodiče! Děti bez doprovodu rodiče musí dbát pokynů doprovodu, který zajistí SRPŠ.

S sebou si vezměte svačinu a pití na celý den, kartičku pojištění a vhodné oblečení.

Zájemci přihlaste se do středy 25.04.2018 v kanceláři ŠJ u pí Dardové.


Čteme seniorům

Žákyně naší školy (7. třídy) navštěvují domov seniorů v Osoblaze a s panem ředitelem čtou obyvatelům domova povídky. Nejen že pomáhají zkrátit dlouhou chvíli zejména ležícím klientům, ale zároveň zdokonalují své čtenářské dovednosti a umění vystupovat a veřejně číst před publikem.  Děkuji všem za spolupráci    Petr Kristiník   ředitel školy


Uzavření mateřské školy – jarní prázdniny

Oznamujeme rodičům žáků mateřské školy při ZŠ a MŠ v Osoblaze uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin (26. 2. – 2. 3. 2018) z organizačních důvodů na základě projednání se zřizovatelem. Uzavřena bude rovněž školní kuchyň.  Provoz všech části zařízení bude obnoven od 5. 3. 2018 (pondělí).

ředitel školy   Mgr.  Petr Kristiník


Bruslení 18. 2. 2018

“UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA TERMÍNU Z 11.02. NA 18.02.2018”

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha pořádá v neděli 18.02.2018 od 12.00 hod. do 13.45 hod.

bruslení v Krnově na stadionu.

Odjezd z autobusové zastávky v 11.10 hod. a příjezd v 15.00 hod. opět na autobusovou zastávku.

Co vzít s sebou: brusle, svačinu, pití a kartičku pojišťovny.

Zájemci přihlaste se do čtvrtku 08.02.2018 v kanceláři ŠJ u pí Dardové a zaplaťte:

130,- Kč – pokud nemáte uhrazený příspěvky SRPŠ a rodič

–     30,- Kč – pokud máte uhrazený příspěvky SRPŠ

Děti do 10 let musí být v doprovodu rodiče !

Děti bez doprovodu musí dbát pokynů doprovodu, který zajistí SRPŠ.

 


Příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2018


Změna platby přeplatků za stravné

Vážení rodiče, strávníci, od měsíce ledna 2018 dojde, na základě podnětů rodičů, ke změně vrácení přeplatků za stravu.

Zamezíme tím i ztrátě či případné krádeži vrácené hotovosti dětem.

Při platbě v hotovosti za stravné (obědy i svačinky) se přeplatek za uplynulý měsíc odečte z následující platby.

Příklad hotovostní platby: přeplatek za měsíc leden 2018 se odečte v únoru 2018 při platbě na měsíc březen 2018.

Při platbě na účet se přeplatky budou vracet dvakrát za rok a to v lednu (vyúčtování za měsíce září – prosinec) a v červenci (vyúčtování za měsíce leden – červen) zpět na účet platícího.

Přeplatky za prosinec 2017 budou vyplaceny ještě hotově v měsíci lednu 2018.

V Osoblaze dne 12. 12. 2017                                 Dardová Kamila, vedoucí ŠJ ZŠ a MŠ Osoblaha


odstávka internetu T-mobil 2. 12. 2017

Vedení školy a T-mobile Vás informují:

Z  důvodu technických prací dojde ve dnech od 2.12.2017 od 7:00 do 3.12.2017 do 17:00 k odstávce služby xDSL v lokalitě Třešňová 99 Osoblaha. Výpadek datových služeb očekáváme v rozsahu osmi hodin.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem T-Mobile


vyhlášení soutěže Adventní věnec a vánoční ozdoba

Vedení školy ZŠ a MŠ Osoblaha vyhlašuje výsledky vánoční soutěže pro žáky (včetně povolené spolupráce rodičů a pedagogů):

 1. Adventní věnec – 2x nejzajímavější věnec (svícen) – BERUŠKY MŠ a A. Bernaťáková
 2. Vánoční ozdoba (sada ozdob) na školní stromeček – sovičky (MŠ Osoblaha I. třída – předškoláci)          Gratulujeme

Současně děkujeme za přísliby dodání vánočního stromečku.


Kino – Já, padouch 3 – 26.11.2017

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha zve děti do kina v neděli 26.11.2017

od 15.30  hod. na film “ Já, padouch 3 “.

Odjezd je ve 14.15 hod. z autobusové zastávky – proto přijďte včas!

Návrat po skončení kina je asi okolo 18.30 hod. na autobusovou zastávku.

Přihlaste se a cenu uhraďte u pí Dardové ve ŠJ do středy 22.11.2017.

Dopravu a část vstupného hradí SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha.


Bruslení 12.11.2017

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha pořádá v neděli 12.11.2017 od 12.00 hod do 13.45 hod

bruslení v Krnově na stadionu.

Odjezd z autobusové zastávky v 11.00 hod a příjezd v 15.00 hod opět na autobusovou zastávku.

Co vzít sebou : brusle, svačinu, pití.

Zájemci přihlaste se do čtvrtku 10.11.2017 v kanceláři ŠJ u p. Dardové a zaplaťte 30,- Kč.

 

Děti do 8 let musí být v doprovodu rodiče !

Děti bez doprovodu musí mít sebou kartičku pojišťovny a musí dbát pokynů doprovodu, který zajistí SRPŠ.


vítěz soutěže “Plody podzimu”

Letos se do soutěže o nejzajímavější výzdobu z “plodů podzimu” přihlásilo 20 soutěžících, z toho 3 třídní kolektivy (1. třída – velká pochvala, 7. třída v rámci angličtiny a kluci z 2.S taky paráda). A vítězem se letos stal se svými zvířátky Josef Stareček z 5. třídy a zvláštní ocenění udělil ředitel školy Míši Šimčíkové ze 7. třídy za vtipný výrobek “lesní kadibudky”.


seznam kroužků (volnočasových aktivit žáků) pro školní rok 2017/2018

seznam-krouzku-2017-18


Uzavření mateřské školy 26. a 27. 10. 2017

Vedení školy oznamuje rodičům žáků MATEŘSKÉ školy v Osoblaze uzavření mateřské školy ve dnech 26. a 27. 10. 2017 z provozních důvodů (velká nemocnost – absence dětí) v návaznosti na podzimní prázdniny žáků ZŠ. Uzavřena bude v tyto dny rovněž školní kuchyně.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy


Vitamínový den ve školní družině

Hodnocení ‚, Vitamínového dne‘‘

Dne 21. 9. 2017 se uskutečnila v prostorách ŠD akce pro děti I. a II. oddělení s názvem Vitamínový den. Děti se seznámily s důležitostí vitamínů pro lidské tělo, uskutečnila se ochutnávková soutěž s odměnou pro nejlepšího ochutnávače. Na závěr si všichni společně vymodelovali různé druhy ovoce a zeleniny a vytvořili hroznové víno technikou “muchláže”. Výrobky jsou vystaveny ve ŠD.

D. Šromová, Lioliasová Z.

 


ředitelské volno ZŠ a uzavření MŠ 29. 9. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče žáků o ředitelském volnu pro žáky ZŠ a uzavření MŠ dne 29. 9. 2017 z provozních a technických důvodů. V tento den nebude v provozu ani školní družina a školní kuchyň.

ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník

 


školní rok už jede naplno

Školní rok už jede naplno – kompletní rozvrh, první týden s kroužky (kdo má ještě zájem, může se přihlásit).

O prázdninách se ve škole budovalo, opravovalo a uklízelo, takže děti v mateřské škole uvítalo nové zakrytí pískoviště (pergola viz foto), žáky ve škole kompletní rekonstrukce osvětlení a elektrorozvodů v tělocvičně (konečně by nemělo při badmintonu oslňovat světlo hráče) a ve školní jídelně máme nový moderní výtah odpovídající nejmodernějším požadavkům hygieny.

A co nového nás v letošním školním roce čeká?: například povinná školní docházka předškoláků,  plavání pro děti I. stupně je povinné a náklady na dopravu budou hrazeny z projektu (rodiče ušetří), dále připravujeme projekt na výjezd žáků do “školy v přírodě”, kde by byl pobyt hrazen v rámci projektu. Letos se soustřeďujeme na pracovní činnosti – věřím, že činnosti žáků budou více zviditelněny a propojí se s kroužkem KUTIL a budeme moci odměnit více žáků za aktivity mimo školu (loňští aktivní žáci pojedou jeden den místo vyučování do ZOO Ostrava). Činnost znovu “rozjel” i kroužek dramatické tvorby a tance na I. stupni a ještě více podpoříme cyklistiku (že bychom koupili ještě nějaká kola?). A možností a příležitosti bude daleko více. Těšíme se na spolupráci a doufám, že i Vy všichni aktivně podpoříte činnost školy, neboť zpracováváme projekt i na spolupráci školy s rodiči.

ředitel školy   Petr Kristiník


Volnočasové aktivity žáků (kroužky) 2017/18 – návrh

Fungování kroužků začíná – dle dohody od pondělí 18. 9. 2017. Definitivní rozhodnutí o fungování kroužků bude upřesněno dle zájmu žáků, případně zajištění vedoucího kroužku (mohou se přihlásit i rodiče se zájmem o vedení kroužku)

Paličkování (pondělí 14:30 – 16:10) – D. Šromová

Pletení z papíru (čtvrtek 14:30 – 15:30) – D. Šromová

Šachy (pondělí 14:00- 15:00) – D. Vacula

Angličtina pro žáky  (pondělí 14:10 – 14:55) M. Horňáková

Příprava na přijímací zk. Matematika pro žáky 9. roč. – (termín bude upřesněn) L. Mičinský

Výtvarný kroužek (středa 14:10 – 15:30)   B. Tkadlečková

Dramatický kroužek (úterý 14:00 – 15:30) J. Lioliasová

Taneční (pro I. st.) – termín bude upřesněn   J. Lioliasová

Kutil (práce v dílně) – termín bude upřesněn  G. Jurčenko

Cyklistika (termín bude upřesněn) L. Grček, A. Carbolová

Volejbal (pondělí + čtvrtek 16:00 – 18:00) – R. Darda, J. Dohnalová

Psaní všemi deseti (práce s PC) – E. Akulšinová

Přírodovědný kroužek (bude upřesněno) – M. Labajová, M.Hrabovský

 


Informace pro strávníky a jejich rodiče.

Vážení strávníci,

Školní jídelna je umístěna v samostatné budově přímo v areálu školy. V letošním školním roce připravujeme obědy pro 130 strávníků a zhruba 30 svačinek pro žáky školy a celodenní stravu pro     30 děti MŠ. Provoz zajišťují 3 zaměstnanci na plný úvazek. Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky ZŠ dopolední svačinky a hlavní jídlo k obědu a pro děti z MŠ dopolední a odpolední svačinku a hlavní jídlo k obědu. Strávníci mají na výběr dva druhy obědů v úterý a ve čtvrtek, v pondělí, ve středu a pátek mají jedno jídlo doplněné střídavě kompotem, ovocem, míchanými saláty, nápoji a moučníky.

Mimo přípravy svačinek a obědů pro žáky a vlastní pracovníky, vaří školní jídelna také obědy pro cizí strávníky a poskytuje služby v oblasti stravování také pro veřejnost. Dále v období letních prázdnin poskytujeme celodenní stravu různým sportovním oddílům, kteří v naší obci tráví léto. A v neposlední řadě jsou to rodinné oslavy, svatby, kary, srazy místních občanů, tak i stravování osob ubytovaných na školní turistické ubytovně a v obecním kempu.
Informace pro strávníky a pravidla odběru stravy – Cena jednoho obědu :

MŠ – celodenní strava ( 3 – 6 let )                    34,- Kč           

1. – 4. ročník ( 6 – 10 let )                                     27,-Kč            

5. – 9. ročník ( 11 – 14 let )                                  28,-Kč            

studenti ( 15 – 19 let )                                      30,-Kč            

cizí strávníci                                                       62,-Kč            

Svačinky pouze pro žáky ( 1. – 9. tř.)             10,-Kč            

Knedlíky-prodej přes ulici                                  25,-Kč 

Obědy se platí přímo v kanceláři vedoucí ŠJ denně (pondělí – pátek) od 08.00 hod do 08.30 hod, nebo od 11.00 hod do 11.30 hod nebo bezhotovostně na účet 152999431/0300 u ČSOB do posledního dne předešlého měsíce.

Při platbě stravného bezhotovostně na účet, nutno zadat zálohovou částku a to podle věku strávníků :

MŠ                               750,- Kč                     1 – 4 ročník                  600,- Kč

5 – 9 ročník                  650,- Kč                    Studenti                        700,- Kč

Cizí                            1 300,- Kč                     Svačinky                       220,- Kč

 

Obědy + svačinky 1 – 4 ročník                          850,- Kč

Obědy + svačinky 5 – 9 ročník                          870,- Kč

Variabilní Symbol uvádějte vždy rodné číslo dětí (u sourozenců stačí jednoho a částky můžete sečíst a poslat jednou částkou).

Obědy a svačinky lze odhlásit jen pouze den předem osobně v kanceláři ŠJ nebo na BAKALÁŘÍCH – platí i pro MŠ ! (Nutno adresovat na vedoucí – pí Dardovou.) V případě požadavku na potvrzení přijetí odhlášení oběda na Bakalářích je důležité zvolit v okénku – “žádat potvrzení”.

Obědy se vybírají na čtrnáct dní ze dvou druhů jídel, které jsou označeny čísly 1 a 2. Ten, kdo si nevybere, má automaticky oběd č. 1. Oběd č. 1 má i strávník, který je nemocný. První den příchodu do školy po nemoci má strávník možnost u vedoucí ŠJ si obědy vybrat,   neučiní–li tak, zůstává mu nadále oběd č.1. Vyplněný jídelníček se odevzdává po obdržení hned na druhý den. Toto platí i pro děti z MŠ.


Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
26. 2. – 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


VZ na zhotovení stavby – Zastínění (krytí) pískoviště pro MŠ Osoblaha (při ZŠ a MŠ Osoblaha).

Vedení Základní školy a Mateřské školy Osoblaha, p.o. vyhlašuje VZ na zhotovení stavby – Zastínění (krytí) pískoviště pro MŠ Osoblaha (při ZŠ a MŠ Osoblaha).

výzva – Zastřešení pergola pro MŠ 

nákres pergola pro MŠ


60. výročí otevření nové budovy školy v Osoblaze

60. výročí otevření naší školní budovy se velmi vydařilo, přálo nádherné počasí, proběhl velmi pěkný program žáků naší školy (šikovní vedoucí kroužků), ve škole se hostům velmi líbilo a posezení u kronik bylo nádherným vyvrcholením dnešního dne díky šikovnosti našich kuchařek.

(podpořeno sponzory: pan Vendolský, pan Miovský, pan Škola, pan Koval, pan Bernaťák, paní Kristiníková)

Děkujeme všem za podporu a účast.   Petr Kristiník   ředitel školy


Nově přijaté děti do MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Osoblaha

Informace pro rodiče dětí přijatých do MATEŘSKÉ ŠKOLY K 1. 9. 2017:

DĚTI PŘIJATÉ DLE JEDNACÍCH ČÍSEL U ZÁPISU:  238/2017, 239/2017, 240/2017, 241/2017, 242/2017, 243/2017, 244/2017, 245/2017, 246/2017, 247/2017, 248/2017, 252/2017, 253/2017               

                                                                                            Mgr. Petr Kristiník

foto: Děti z MŠ v DPS v Osoblaze.

DSC07114

 


Rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Osoblaha o přijetí žáků do 1. třídy pro rok 2017/2018

Ředitel ZŠ a MŠ Osoblaha rozhodl o přijetí žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018, kteří byli přijati pod č.j.:

ZŠ/141/2017, ZŠ/142/2017, ZŠ/144/2017, ZŠ/145/2017,ZŠ/146/2017, ZŠ/147/2017,ZŠ/148/2017, ZŠ/149/2017,ZŠ/150/2017, ZŠ/151/2017,ZŠ/152/2017, ZŠ/153/2017,ZŠ/154/2017, ZŠ/155/2017,ZŠ/156/2017, ZŠ/157/2017,ZŠ/158/2017, ZŠ/159/2017,ZŠ/160/2017, ZŠ/161/2017,ZŠ/162/2017, ZŠ/163/2017,ZŠ/164/2017, ZŠ/166/2017,ZŠ/167/2017, ZŠ/168/2017,ZŠ/169/2017, ZŠ/170/2017,ZŠ/171/2017

Od 1. září 2017 nastoupí do naší školy 29 nových žáčků do 1. třídy. Těšíme se na spolupráci se žáky i jejich rodiči.         Kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Osoblaha


Šachový turnaj v  ZŠ a MŠ Osoblaha

Pan učitel Vacula s kolegou Mičinským zorganizovali ŠACHOVÝ TURNAJ ZŠ a MŠ Osoblaha 2017. Z 11 účastníků turnaje vzešli tři vítězové: 1. Václav Prokop, 2. Rudolf Kotlár, 3. Daniel Akulšin a zvláštní pochvala patří nejmenšímu účastníkovi Dominiku Pechovi, který skončil na 4. místě. Gratulujeme vítězům a děkujeme účastníkům a organizátorům.   PetrKr.


Vystoupení dětí MŠ Osoblaha v DpS Osoblaha

Děti z mateřské školy vystoupily v DpS Osoblaha u příležitosti oslav MDŽ. Děti seniorům zazpívaly a zatančily.                                                     Dagmar Machová, Ivana Vankátová


Nové telefonní číslo pro MŠ Osoblaha (při ZŠ a MŠ Osoblaha)

Vedení školy Osoblaha Vás informuje o novém telefonním čísle do MŠ Osoblaha: 737 864 492 platném od 23. 1. 2017.  Stávající pevná linka je již zrušena.   Mgr. Petr Kristiník

mobile-33647__340


Soutěž šachistů v kulturním domě Třemešná ve Slezsku

V sobotu dne 25. 2. 2017 proběhl v kulturním domě Třemešná ve Slezsku za účasti polských šachistů šachový turnaj.

 Naši žáci startovali v kategorii od 11 do 12 let. V této skupině startovalo 34 šachistů. Hrálo se systémem na 7 kol.

Výsledky jednotlivých žáků:

Akulšin Daniel 4. třída – 3 body – 20. – 23. místo

Prokop Václav 5. třída – 2 body – 29. místo

Simbová Kateřina 5. třída – 2 body – 29. – 31. místo

Pecha Milan 5. třída – 1 bod – 34. místo

Chtěl bych naše šachistů pochválit za reprezentaci školy, musíme vzít v úvahu, že většina účastníků z jiných škol se šachu věnuje dlouhodobě, turnajů se zúčastňují pravidelně, naši reprezentanti sbírali hlavně zkušenosti.         Daniel Vacula


příležitost pro NAŠE herce a herečky

Po jarních prázdninách obnoví svou činnost DRAMATICKÝ kroužek. Žáci, kteří mají chuť vyzkoušet si práci na pódiu, zlepšit řečnický projev a projevit své nadání, se mohou přihlásit u ředitele školy. Podle přihlášených žáků bude stanoven termín kroužku v hodinách po ukončení vyučování.   Petr Kristiník


projekt LESY ČR – zajištění videomikroskopů pro výuku přírodovědy

Ve spolupráci s LESY ČR byl zpracován a uskutečněn projekt k nákupu 2 videomikroskopů pro žáky a učitele naší školy. Hlavním cílem projektu je umožnit žákům moderní formy ověřování a zpracovávání výukové látky přírodovědy a ověřování výsledků jejich práce za pomocí IT. Mikroskopy lze propojit s PC a následně zjištěná a uložená data ověřit a analyzovat. Jsme zvědaví, jaké možnosti nové přístroje žákům i učitelům poskytnou a věříme, že budou přínosem i jako možnost pro budoucí kariéru žáků.

Projekt v hodnotě 48.999,-Kč byl hrazen ve výši 30.000,-Kč LESY ČR a zbývající část byla hrazena z fondu darů školy.


KUTIL (kroužek technických dovedností)

Od 18. 1. 2017 zahajuje činnost nový kroužek pro žáky od 9 let se zájmem o práci v dílně (práce hlavně se dřevem a ručním nářadím). Žáci si mohou v pondělí 9. 1. vyzvednout přihlášku o velké přestávce u ředitele školy. Kroužek povede pan Jurčenko (školník) každou pracovní středu od 14:10 hod. do 15:40 hod. tak, aby žáci stihli odjezdy autobusy domů.

Informace na tel. č. 603 311 352    ředitel školy   Mgr. Petr Kristiník

0113121


Vánoční dárek

Krásné, klidné a spokojené Vánoce v rodinném kruhu Vám všem přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Osoblaha. A žákům “Ježíšek” ve škole nadělil pod stromeček jízdní kola na nácvik jízdy a dopravní bezpečnosti.


vyhlášení soutěží “Vánoce”

výsledky VÁNOČNÍ SOUTĚŽE:

SOUTĚŽ PRO TŘÍDY:  “Nejzajímavější (netradiční) vánoční stromeček ve třídě” – vítězové – 1., 5. a 8. třída

SOUTĚŽ PRO JEDNOTLIVCE: “Nejpěknější vánoční ozdoba (výzdoba)” – vlastnoručně (s rodiči) doma vyrobená –  ocenění vítězové jsou: Veronika Šimůnková (2. třída), Šárka Dubová a Míša Šimčíková (6. třída).

ředitel školy Petr Kristiník

                      


Projektový den – “Tradice VÁNOC”

Škola je vyzdobena v duchu přicházejících Vánoc a žáci si připomněli v rámci projektového dne pomocí znalostního testu a vyzkoušeli prakticky základní dovednosti tradic Vánoc.

O.p.s. Althaia již druhý rok před Vánocemi spolupracuje se ZŠ a MŠ Osoblaha na projektovém dni a připravuje program s praktickými ukázkami vánočních tradic. Pro žáky je to jiný pohled na Vánoce a “jiná” výuka. Děkujeme kolegům z Althai za spolupráci a žákům i učitelům za pozitivní přístup k aktivitám projektu.


Inzerát na pedagogické pracovníky pro ZŠ a MŠ Osoblaha

inzerat-rijen-2016-osoblaha-90×100


sběr kaštanů

Ve spolupráci s Českými lesy i letos bude naše škola zajišťovat sběr kaštanů. Přebírka kaštanů od žáků (rodičů) bude probíhat každý všední den od 18. 10. 2016 do odvolání v době od 7:00 do 8:00 ve dvoře školy – z pravé strany školy , směr ke školce. Vyúčtování (2,50-Kč za 1 kilogram) bude provedeno po ukončení sběru.


Volnočasové aktivity našich žáků pro školní rok 2016 – 2017

zajmove-volnocasove-aktivity-zs-osoblaha


Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro:                        Bruntál: 20. 2. – 26. 2. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna (st. svátek) 2017.                                          Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


gratulace výtvarnému talentu

V závěru školního roku dostal žák naší školy Andreas Dobrovolný ocenění za kresbu vlakového nádraží v Osoblaze v rámci výtvarné soutěže “Tady jsme doma” od organizátora soutěže a výtvarníka Zdeňka Kurečky a zástupce starosty Města Albrechtice pana Martina Špalka.

Děkuji za reprezentaci školy i Osoblahy a gratulujeme.     ředitel školy  Petr Kristiník

Osoblaha - vlakové nádraží, Andreas Dobrovolný 12 let


Výběr obědů

Vážení strávníci, z provozních důvodů dochází od 05.09.2016 ke změně výběru obědů. Ve dnech pondělí, středa, pátek se bude vařit jedno jídlo a ve dnech úterý a čtvrtek bude na výběr ze dvou druhů jídla, tato změna nastává až od 12.09.2016, kdy budou všichni strávníci řádně přihlášení, aby si mohli dané jídlo vybrat včas. Za pochopení děkujeme.


Matematická soutěž žáků 4. a 5. ročníku

Hodnocení matematické soutěže

Matematická soutěž pro žáky 4. a 5. tříd probíhala od října do května letošního školního roku. Celkem se do ní zapojilo 12 žáků, ale jen 8 z nich vydrželo plnit zadané úkoly po celý rok. Ti, co vydrželi až do konce, byli za svou práci odměněni pěknými drobnými cenami.

Umístění:

4. ročník: 1. místo – Vergu K., 2. místo – Dubová M., Čaflaki Z.,    3. místo – Vankát P                                                             5. ročník: 1. místo Šimčíková M., 2. místo – Shánělová K., 3. místo – Dubová Š., Nesvadbová B.

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na jejich zapojení do soutěže také v příštím školním roce.

PŘIPRAVILA: Alena Carbolová


Omezení výběru obědů ve dnech 21., 23. a 24. 6. 2016

Ve dnech 21., 23. a 24. 6. 2016 bude z provozních důvodů omezen výběr obědů pouze na jedno jídlo. Děkujeme za pochopení       Mgr. Petr Kristiník  ředitel školy


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOBLAHA O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH 2016

Informace pro rodiče žáků MŠ v Osoblaze:

Mateřská škola bude o hlavních prázdninách uzavřena od 18. 7. (pondělí) do 19. 8. 2016 (pátek). Provoz MŠ v Osoblaze bude zahájen 22. 8. (pondělí) 2016.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

žáci mateřské školy ZŠ a MŠ Osoblaha

ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník


ZŠ a MŠ Osoblaha odprodá:

ZŠ a MŠ Osoblaha odprodá (viz přiložené foto):

školní lavice – á 30,-Kč.

školní židle – á 10,-Kč

 Finanční vypořádání a převzetí židlí (lavic) u školníka a po domluvě na tel. čísle 554 642 081.

IMG_20160530_073928 IMG_20160530_073935 

 


Atletické závody „O pohár rozhlasu“ v Krnově

Dne 18. 5. 2016 se naše škola zúčastnila okresního kola v atletických závodech „O pohár rozhlasu“ v Krnově.   Závodili jsme ve všech kategoriích mladších žáků a žákyň a starších žáků a žákyň.  Naši žáci soutěžili ve všech disciplínách: běh na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, skok do výšky i do dálky, hod míčkem i vrh koulí. Na závěr sportovního dopoledne proběhly závody štafet na 4 x 60 m ve všech věkových kategoriích. Za zmínku stojí 6. místo v běhu na 1500 m Lukáše Suchého (7. tř.).  Nejblíže k medaili měl Ondřej  Červinka (9. tř.), který byl v běhu na 60 m 2. ve svém rozběhu. Žáky na závody připravovala  pí uč. Labajová a p. uč. Vacula a Hrabovský.   Děkujeme žákům za reprezentaci a učitelům za přípravu.

Zapsal M. Hrabovský


vzdělávání zaměstnanců školy

Tentokrát se vzdělávali všichni zaměstnanci školy v oblasti 1. pomoci a BOZP.


MC DONALDS CUPU ŽÁKŮ 4. a 5.

 

DNE 25. 4. 2016 PROBĚHLO V KRNOVĚ NA FOTBALOVÉM STADIONU OKRSKOVÉ KOLO
MC DONALDS CUPU ŽÁKŮ 
4.- 5.tříd.

 Zúčastnily se jej – ZŠ a MŠ OSOBLAHA, ZŠ JINDŘICHOV, ZŠ KRNOV- Žižkova, ZŠ KRNOV – 1, ZŠ KRNOV – 2, ZŠ KRNOV – 5, ZŠ TŘEMEŠNÁ A ZŠ LICHNOV

 Družstva byla nalosována do skupin A a B. Naši reprezentanti byli vylosováni do skupiny B spolu se: ZŠ KRNOV 5, ZŠ KRNOV 2 a ZŠ JINDŘICHOV.

Ve své skupině odehráli tři utkání s těmito výsledky:

   ZŠ OSOBLAHA : ZŠ KRNOV 2    2 : 4

ZŠ OSOBLAHA : ZŠ KRNOV 5   5 : 0

ZŠ OSOBLAHA :  ZŠ JINDŘICHOV   6 : 2

 Ve skupině obsadili druhé místo a utkali s druhým ze skupiny A v zápase o celkové třetí místo se ZŠ KRNOV- Žižkova. Utkání skončilo výsledkem: 1 : 3 a naši žáci postupují do krajského kola. GRATULUJEME a děkujeme za reprezentaci Osoblahy žákům i panu učiteli Vaculovi.


Ředitelské volno

Vedení Základní školy a Mateřské školy Osoblaha informuje rodiče žáků ZŠ i MŠ Osoblaha o ředitelském volnu ve dnech 6. a 9. 5. 2016 (pátek a pondělí). Uzavření školy je nutné z provozních důvodů pro všechny části školy včetně uzavření  (nevaření) školní kuchyně oba dny. Všichni zaměstnanci školy absolvují povinné školení z první pomoci akreditovanou firmou.

Mgr. Petr Kristiník (ředitel školy)


Třídní schůzky

Vedení ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče
Třídní schůzky – konzultace za 3. 
čtvrtletí 2015/16 základní školy proběhnou ve čtvrtek 21. 04. 2016
od 14:15 do 16:15 hodin ve třídách Vašich dětí. Žádáme Vás o podpis účasti na schůzkách v pozvánkách, které donesou Vaše děti domů rodičům. Návratky, stejně jako prezence účasti rodičů na schůzkách, jsou archivovány pro kontroly sledovanosti zájmu o vlastní děti a spolupráci rodičů se školou.

V Osoblaze 12. 4. 2016                                                                       Mgr. Petr Kristiník
ředitel ZŠ a MŠ Osoblaha


soutěž šachistů Vrbno

Dne 20. 2. 2016 proběhla Velká cena Vrbna v šachu   Naši školu reprezentovali žáci: 

Kategorie: benjamínci ročník 2007, počet účastníků 27

Akulšin Tomáš – 4. místo       výborné umístění – GRATULUJEME

 mladší žáci ročník 2006 – 2004, počet účastníků 28

Vankát Pavel – 15. místo; Janošec Petr–   17. místo; Akulšin Daniel – 23. místo

KLUCI SE SNAŽÍ – díky

 


Zápis PRVŇÁKŮ v ZŠ a MŠ Osoblaha

Měli jsme na naší škole zápis a hlásí se k nám téměř 30 nových budoucích prvňáčků. A tady jsou někteří zájemci o naši školu.

 


Testování a ověřování učiva Českou školní inspekci – šetření PISA

V roce 2015 se naši loňští deváťáci zapojili do testování a ověřování učiva Českou školní inspekci – šetření PISA. Dopadli jsme v porovnání mezi 245 školami (cca 7000 žáků) z celé ČR velice slušně (až na jedinou oblast).  Podívejte se sami (viz příloha pdf níže). Někteří loňští deváťáci si tedy opravdu zaslouží pochvalu a s nimi i jejich učitelé.

dokument ke stažení – šetření PISA


Výběrové řízení na místa učitelů

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Osoblaha,
příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení
na místa učitelů (titul Mgr.) s aprobací:
I. stupeň, anglický jazyk, pro ZŠ.
Informace na t. č. 554 642 107, 603 311 352