Školní jídelna

Školní jídelna je umístěna v samostatné budově přímo v areálu školy.

Aktuální nabídka jídelny

Starší jídelníčky naleznete v archivu jídelníčků.


Školní jídelna je umístěna  v samostatné budově přímo v areálu školy. V letošním školním roce připravujeme obědy asi pro 190 strávníků a zhruba 10 svačinek pro žáky školy a celodenní stravu pro asi 24 dětí v MŠ. Provoz zajišťují čtyři zaměstnanci. Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky a děti MŠ dopolední svačinky a odpolední svačinky, hlavní jídlo k obědu. Vaříme jedno jídlo, které je doplněné střídavě kompotem, ovocem, míchanými saláty, nápoji a moučníky. Mimo přípravy svačinek a obědů pro žáky a vlastní pracovníky vaří školní jídelna také obědy pro cizí strávníky a poskytuje služby v oblasti stravování také pro veřejnost. Jedná se hlavně o různé oslavy, setkání, zájezdy, sportovní soustředění a stravování osob ubytovaných na školní turistické ubytovně. Uvítáme i nové zájemce o stravování v naší jídelně, kteří se mohou v příjemném prostředí naobědvat nebo si svůj oběd odebrat do jídlonosiče v době od 10.45  hod. do 11.00 hod. Školní jídelna nabírá nový vítr v oblasti receptur, servisu a dochucování stravy. Občanům Osoblahy i všem ostatním, kteří využívají možnosti ubytování ve školní turistické ubytovně, nabízíme zajištění občerstvení k různým příležitostem: rodinné oslavy, svatby, různá setkání apod. Informace na telefonu 603 311 352 .

Strava musí být uhrazena vždy měsíc předem! Jinak nebude poskytnuta !

Obědy můžete platit přímo u vedoucí ŠJ v

pondělí – pátek vždy od 08.00 hod do 09.00 hod nebo bezhotovostně na účet 152999431/0300 u ČSOB. 

Cena jednoho obědu je od 01.11.2022 : 

MŠ do 6 let –přesnídávka 8,- Kč
MŠ do 6 let –oběd 26,- Kč
MŠ do 6 let –svačina 8,- Kč
 
MŠ od 7 let –přesnídávka 9,- Kč
MŠ od 7 let –oběd  28,- Kč 
MŠ od 7 let –svačina     9,- Kč  
 
Strávníci 7– 10 let 30,-Kč
Strávníci 11 – 14 let   31,-Kč
Studenti 15 a více 33,-Kč
 
Cizí strávníci 84,-Kč
Svačinky 30,-Kč
Knedlíky-prodej přes ulici 35,-Kč

Cena stravného na měsíc poukazovaného na účet :

900,- Kč
Strávníci 7 – 10 let    700,- Kč
Strávníci  11 – 14 let 750,- Kč
Svačinky 1. – 9. třída 630,- Kč
Zaměstnanci  700,- Kč
Cizí strávníci 1 800,- Kč

Obědy  a svačinky se odhlašují den dopředu:
 – osobně v kanceláři ŠJ do 14.00 hod
– telefonicky na čísle 603 311 352 jen do 12.00 hod
– přes systém Edupage – nejlepší způsob

Skip to content