Informace pro žáky

Ředitelské volno

Z provozních a epidemiologických důvodů je pro žáky ZŠ a MŠ Osoblaha vyhlášeno dne 22. 12. 2021 ředitelské volno. Vyučování bude pokračovat v pondělí 3. 1. 2022. Vedení školy. Více informací

Karanténa ve škole i školce

Vážení rodiče. Z epidemiologických důvodů nařídila KHS karanténu 3. 5. 8. 9. třídě a také 2. S třídě. Žáci, kteří nejsou očkovaní, nebo nejsou schopni doložit prodělání  nemoci Covid 19 v předchozích nejvýše 180 dnech, zůstanou od 23. 11. doma následovně: 8. a 9. třída a 2. S do 29. 11. včetně 3. a 5. třída do 3. 12 včetně Žáci  Více informací

SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE

ZŠ a MŠ Osoblaha ve spolupráci se SRPŠ pořádají pro žáky naší školy a školky i jejich rodiče “Svatomartinské” odpoledne zakončené lampionovým průvodem. Akce začíná v 15:30 a končí v 17:30. Přineste si sebou lampion. Program: 15:30 – 16:30 – soutěže pro děti na pozemku školy. 17:00  Více informací

Seminář k volbě povolání

Seminář k volbě povolání. Zveme rodiče žáků 9. třídy na seminář k volbě povolání, který mohou absolvovat se svými dětmi – vycházejícími žáky u nás ve škole. Termín akce je 15. 10. 2021 v době 8 :15 – 9 : 55 hodin v učebně 9. třídy. Více informací

Metodická pomoc pro Edupage

Vážení rodiče. Milí žáci. V úterý 28. 9. 2021 bude správce EŽK Edupage poskytovat v budově školy od 9:00 – 13:00 hodin metodickou pomoc při zřízení účtu Edupage. Při návštěvě školy zvoňte. Více informací

Vernisáž výstavy Adriany Pavlíkové

Základní škola a Mateřská škola Osoblaha a obec Hlinka pořádají výstavu obrazů  žákyně a malířky Adriany Pavlíkové z Hlinky.  Slavnostní vernisáž výstavy proběhne dne 29. 9. 2021 v 16:30 – 17:30 v kapli sv. Valentýna v Hlince. Pohoštění je    zajištěno. K akci zvou pořadatelé a sponzoři. Výstava pak bude pokračovat ve dnech  Více informací

Nástup do školy

Ve středu 1. 9. 2021 otevíráme školu pro žáky v 7:55 hodin. V souladu s platnými opatřeními MZd a MŠMT umožníme do školy vstup pouze zákonným zástupcům žáků 1. třídy a to 1 zákonný zástupce na žáka. Toto opatření bude platit i v případě sourozenců v 1. třídě. Do školy NEBUDOU MÍT PŘÍSTUP  děti,  Více informací

Besedy se zástupcem PČR

Preventivní program PČR v ZŠ a MŠ Osoblaha   V pátek dne 11.6.2021 proběhl na naší škole preventivní program pro I. stupeň žáků základní školy na téma bezpečnost silničního provozu a pro II. stupeň na téma návykové látky, mravnost a trestní odpovědnost a bezpečnost v kyberprostoru. Vzhledem k tomu,  Více informací

Dětský den na prvním stupni

Sportovní dopoledne v rámci MDD Dne 1. 6. 2021 proběhlo v rámci MDD na víceúčelovém hřišti ZŠ sportovní dopoledne.   Žáci 2. – 5. ročníku soutěžili v netradičních disciplínách: chůze na chůdách, běh v pytlích,  jízda                         na koloběžkách, házení pěnovými šípy na cíl, stavění zdi z kostek na čas, hra na jeřábníka a přetahování  Více informací

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 6. TŘÍDY

Ve dnech 6. až 10. září organizujeme pro žáky 6. třídy adaptační pobyt – kurz v Areálu dobré pohody v Žimrovicích u Hradce nad Moravicí. Program: výlety po okolí – turistika sportovní aktivity v areálu poznávací výlety na zámek v Hradci nad Moravicí s edukačním programem a do Slezského zemského muzea v Opavě edukační  Více informací

Skip to content