Informace pro žáky

Besedy se zástupcem PČR

Preventivní program PČR v ZŠ a MŠ Osoblaha   V pátek dne 11.6.2021 proběhl na naší škole preventivní program pro I. stupeň žáků základní školy na téma bezpečnost silničního provozu a pro II. stupeň na téma návykové látky, mravnost a trestní odpovědnost a bezpečnost v kyberprostoru. Vzhledem k tomu,  Více informací

Dětský den na prvním stupni

Sportovní dopoledne v rámci MDD Dne 1. 6. 2021 proběhlo v rámci MDD na víceúčelovém hřišti ZŠ sportovní dopoledne.   Žáci 2. – 5. ročníku soutěžili v netradičních disciplínách: chůze na chůdách, běh v pytlích,  jízda                         na koloběžkách, házení pěnovými šípy na cíl, stavění zdi z kostek na čas, hra na jeřábníka a přetahování  Více informací

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 6. TŘÍDY

Ve dnech 6. až 10. září organizujeme pro žáky 6. třídy adaptační pobyt – kurz v Areálu dobré pohody v Žimrovicích u Hradce nad Moravicí. Program: výlety po okolí – turistika sportovní aktivity v areálu poznávací výlety na zámek v Hradci nad Moravicí s edukačním programem a do Slezského zemského muzea v Opavě edukační  Více informací

T-exkurze projektu Talnet – nabídka NPI pro ZŠ

Pro nadané žáky, nebo pro žáky, kteří mají zájem o přírodu, máme zajímavou inspiraci. Na následujících odkazech se dozvíte, jak můžete využít zajímavé náměty pro přírodovědnou činnost, která se dá podniknout i v době distanční výuky. T-exkurze-jaro-2021-pdf T-exkurze pdf text   Více informací

Investice do digitálních technologií se nám vyplácí

V letošním školním roce jsme uvedli do provozu dva velké digitální displaye. Žáci první a třetí třídy  získávají digitální dovednosti napříč předměty. Dotykové obrazovky pomáhají při výuce, opakování i didaktických hrách. Vyučující má možnost dynamického přechodu z úlohy na úlohu a nemusí zdlouhavě mazat klasickou tabuli  Více informací

Nástup do školy v pondělí 12. 4. 2021

V pondělí 12. dubna 2021 konečně otvíráme školu a školku alespoň pro část žáků a dětí. Všichni se na naše žáky a děti v MŠ těšíme. Jsme připraveni na obnovení prezenční výuky. Pokyny k nástupu do školy  najdete v příloze Manuál pro nástup do ZŠ a MŠ pro rodiče.  Více informací

Nový školní režim víceúčelového hřiště.

Vzhledem k zařazení naší školy do sítě určených škol pro výkon péče o děti zaměstnanců kritických struktur státu, prodlužuji dobu vyhrazenou pro ZŠ a MŠ Osoblaha na využití víceúčelového hřiště z 16:00 hodin do  18:00 hodin. Omlouváme se veřejnosti za vzniklé potíže a děkujeme za porozumění. Marian  Více informací

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LOGO ŠKOLY

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší návrh na logo školy. Soutěž je určena všem žákům Základní a Mateřské školy v Osoblaze. Více informací najdete na odkazu níže: Soutěž o nové logo       Více informací

Nové robotické pomůcky do vyučování

V naší škole se od letošního roku rozbíhá projekt OZOBOTI. Kdo to jsou ozoboti? Jsou to malí programovatelní roboti velikosti pingpongového míčku, kteří jsou schopni plnit úkoly naprogramované pomocí barevných kódů. Budeme je využívat ve standartní výuce informatiky podle nově revidovaného RVP ZV a také  Více informací

Velikonoční výzdoba

Ještě, než odešli naši zbývající žáci na distanční výuku, vyrobili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy krásnou výzdobu školy samozřejmě s aktivní účastí našich milých a šikovných učitelek. Více informací

Skip to content