Úvodní stránka


Aktualita: Zajištění chodu školní družiny

Velmi žádáme zákonné zástupce a rodiče žáků z Osoblahy, aby zvážili přítomnost svých dětí v družině po 15. hodině. Budeme tak moci lépe splnit požadavky vyplývající z vládních opatření od 30. 11. 2020.

Naposled změněno: 25.11.2020

Aktualita: Nástup žáků do školy

Podle rozhodnutí vlády nastupují od pondělí 30. 11.  do školy žáci celého prvního stupně (1. – 5. třída) a žáci 9. třídy.

Žáci 6. 7, a  8. třídy se budou v docházce na vyučování střídat. Od 30. 11. 2020 společně s 9. třídou nastoupí do školy 7. třída.

Žáci 6. a 8. třídy  nastoupí 7. 12. 2020

ředitel školy

Naposled změněno: 24.11.2020

Aktualita: Třídní schůzky

Dne 24. 11. se budou konat od 15:30 do 17:00 třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021. Třídní schůzky budou organizovat online třídní učitelé prostřednictvím aplikace google meet. Všichni  zákonní zástupci obdrží ve zprávě na bakalářích přihlašovací kod na online schůzku.

Naposled změněno: 19.11.2020

Aktualita: Návrat žáků prvních a druhých tříd do školy

Od středy 18. 11. 2020 se vrací žáci 1. a 2. třídy do školy. Platí nadále zvýšená opatrnost a dodržování hygienických předpisů. Děti budou mít minimálně 2 roušky na den. Dále se vrací také žáci praktických tříd I. S  a II. S . Od středy 18. 11. bude také v provozu školní družina a školní jídelna.

Naposled změněno: 16.11.2020

Aktualita: Zajištění distanční výuky

ZŠ a MŠ Osoblaha sděluje zákonným zástupcům svých žáků, že k zajištění distanční výuky (výuky na dálku) je možné si ve škole půjčit notebook. Podmínkou je doložení skutečnosti, že zájemce disponuje doma internetovou sítí nebo pevnými daty. (například doložením smlouvy od t – mobile případně jiného operátora, který poskytuje mobilní internetové služby). Zájemci mohou kontaktovat přes bakaláře třídní učitele svých dětí. Počet notebooků k zapůjčení je omezen.

vedení školy

Naposled změněno: 05.11.2020