Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce (projekt)

Mgr. Daniel Vacula – výchovný poradce + kariérový poradce pro II. st. (projekt: Motivace – Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče.)

kontakt:

  • e-mail: vacula@zsosoblaha.cz
  • tel: 554 642 106

konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020

  • možnost individuální konzultace dle dohody (tel., e-mail – viz výše)

Oblasti náplně práce výchovného poradce

  • práce s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi a dětmi vyžadujícími speciální formy vzdělávání
  • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi a dětmi vyžadujícími speciální formy vzdělávání
  • provádí poradenskou činnost ve spolupráci se zákonnými zástupci, pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění vycházejících žáků

Skip to content