Mateřská škola

Od 1. září 2011 jsme se sloučili s mateřskou školou a změnil se i název našeho školského zařízení na Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace. Mateřská škola je umístěna v pavilónové přístavbě a naleží jí celé přízemí. K dispozici mají také samostatné venkovní hřiště. Maximální kapacita školky je 44 dětí. Letos navštěvuje mateřskou školu jen 34 dětí, o které se starají tři paní učitelky a paní uklízečka.

 

Distanční výuka v MŠ


Vzhledem k situaci, přerušení provozu a znemožnění osobní přítomnosti dětí ve škole, vznikla mateřské škole i dětem, podle § 184a zákona č. 349/2020 Sb., v platném znění, povinnost přejít na vzdělávání distanční formou, která probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP školy.
V MŠ Osoblaha bude distanční výuka probíhat takto: zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ vždy v pondělí od 9.00 – 10.00 hod. V tento den zároveň odevzdá splněné úkoly z předešlého týdne.

REŽIM DNE V MŠ

Pár momentek

Skip to content