Školní družina

Školní družina je umístěna v samostatné budově se školní dílnou na křižovatce ulic Albrechtická a Pavlovická.

V letošním školní roce má školní družina 3 oddělení, které navštěvuje 85 žáků. Provoz zajišťují 3 vychovatelé a to v době jak před vyučováním od 6.30, tak i po vyučování do 16.00 hodin. Děti mají k dispozici vlastní hřiště u školní družiny a bohatou nabídku zájmové činnost.

Skip to content