ŠVP – MŠ

ŠVP (Školní  Vzdělávací Pprogram) SVĚT KOLEM NÁS v MŠ odpovídá platnému RVP (Rámcově Vzdělávacímu Programu) pro předškolní vzdělávání podle posledních úprav MŠMT.

K nahlédnutí zde: ŠVP pro MŠ

Skip to content