Zápis do základní školy

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRVŇÁČKY

Od příštího školního roku 2021/2022 otvíráme v 1. třídě sekci anglického jazyka. Do této části první třídy budou zařazeny děti, které absolvují přípravný, adaptační kurz z AJ pro budoucí žáky 1. třídy v areálu ZŠ a MŠ Osoblaha ve dnech 16. 8. – 20. 8. 2021 včetně. Cena kurzu je 1500,- Kč V  Více informací

POZVÁNKA K ZÁPISU DO ZŠ A MŠ OSOBLAHA

Vážení rodiče, zákonní zástupci. Zveme Vás a Vaše děti k zápisu pro školní rok 2021/2022. Ptáte se, proč máte zvolit právě naši školu? Co můžeme nabídnout Vám i Vašemu dítěti pro zdárný a efektivní průběh plnění povinné školní docházky? Pokusíme se Vám odpovědět na tyto otázky  Více informací

Zápis do ZŠ 2021 – mimořádné opatření

Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha   Vážení rodiče, zápis žáků do žáků do 1. třídy na rok 2021-2022 proběhne  ve dnech od 1. 4. do 16. 4. 2021. Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2014 až do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zápis tento rok  Více informací

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, školní docházka je povinná. Účastní se činností organizovaných školou. Je-li žák z různých důvodů ve škole nepřítomen, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději druhý den tuto skutečnost škole prokazatelně oznámit. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče  Více informací

Pozvání na schůzku rodičů budoucích prvňáků Základní školy v Osoblaze

 Dobrý den Vážení rodiče, zvu Vás na první společnou schůzku rodičů našich budoucích prvňáčků. Schůzka se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 v 15:00 hod. v učebně 7. třídy – hlavní budova naší školy. Program schůzky: – informace o povinné školní docházce                     Více informací

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona. Pro školní rok 2020/2021 jsou k základnímu vzdělání přijati (žáci dle registračního čísla u zápisu): Z2020 – 08; Z2020 – 09; Z2020 -10,  Více informací

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 MŠ Osoblaha

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k předškolnímu vzdělávání podle               § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 34 téhož zákona. Pro školní rok 2020/2021 jsou k předškolnímu vzdělání přijati (žáci dle registračního čísla u  Více informací

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ V OSOBLAZE

Podle opatření MŠMT k organizaci zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí. Pokud se budete ucházet o místo dítěte v MŠ, musíte dodat vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list (potvrzený dětským lékařem o řádném očkování nebo čestné prohlášení  Více informací

Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha – mimořádné opatření

Vážení rodiče, zápis žáků do 1. třídy proběhne  ve  dnech 20. 4. – 23. 4. 2020. Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2013 až do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Tento rok proběhne zápis pouze administrativní formou, v případě nutnosti se do  školy  Více informací

Přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020

Vedení Základní školy a Mateřské školy Osoblaha informuje rodiče – zákonné zástupce budoucích prvňáčků (dle školského zákona  § 36) o přijetí žáků do první třídy pro školní rok 2019/2020 dle zápisu pod číslem jednacím: ZSOS-164/2019, ZSOS-165/2019, ZSOS-166/2019, ZSOS-167/2019, ZSOS-168/2019, ZSOS-169/2019, ZSOS-170/2019, ZSOS-171/2019, ZSOS-172/2019, ZSOS-173/2019, ZSOS-174/2019, ZSOS-175/2019, ZSOS-176/2019, ZSOS-177/2019, ZSOS-178/2019, ZSOS-179/2019, ZSOS-180/2019, ZSOS-181/2019, ZSOS-205/2019, ZSOS-208/2019, ZSOS-212/2019 Těšíme se na nové prvňáčky 2. 9. 2019 (pondělí).     Více informací

Skip to content