Zápis do základní školy

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A DRUHÁČKY

Od příštího školního roku 2022/2023 opět otvíráme v 1. a 2. třídě sekci anglického jazyka. Do této části první a druhé třídy budou zařazeny děti, které absolvují přípravný, adaptační kurz z AJ pro budoucí žáky 1. a 2. třídy v areálu ZŠ a MŠ Osoblaha ve dnech 11. 7. – 15. 7. 2022 včetně. Cena  Více informací

Zápis do první třídy pro rok 2022/2023

Výsledky správního řízení o přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro rok 2022/2023 Ke stažení zde: rozhodnutí 2022 Více informací

Dodatečný zápis

V úterý 26. 4. 2022 se od 8:30 hodin v kanceláři zástupce ředitele koná dodatečný zápis do první třídy pro rok 2022/2023. Dodatečný zápis je pro děti  narozené v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, které nebyly zapsány v řádném termínu. Vemte s sebou rodný list dítěte. Více informací

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MŠ OSOBLAHA NA ŠK:ROK 2022/2023 Povinně je docházka na školní rok  2022/23  pro děti narozené od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a pro ty, kteří mají odklad ŠD. K zápisu ve středu  4. května 2022 donesete do Mateřské školy potvrzený lékařem evidenční list podepsaný oběma rodiči,  Více informací

Den otevřených dveří

Zveme rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 6. 4. 2022 v budově školy v době  od 10 do 15 hodin . Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, osahat naše učební pomůcky, nahlédnout do hodin, diskutovat s vyučujícími, probrat další směřování školy s vedením. Je možno podávat připomínky a  Více informací

DEN ŠKOLY V DÍVČÍM HRADĚ

Ve dnech 14. až 16. června chceme rodičům našich žáků, ale i ostatním rodíčům žáků, kteří plní povinnou školní docházku představit naši školu a prezentovat činnost školy po době distanční výuky. Více informací

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – ROZHODNUTÍ

Výsledky správního řízení o přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky Ke stažení zde: Přijetí žáků do 1. třídy   Více informací

POZVÁNKA K ZÁPISU DO ZŠ A MŠ OSOBLAHA

Vážení rodiče, zákonní zástupci. Zveme Vás a Vaše děti k zápisu pro školní rok 2021/2022. Ptáte se, proč máte zvolit právě naši školu? Co můžeme nabídnout Vám i Vašemu dítěti pro zdárný a efektivní průběh plnění povinné školní docházky? Pokusíme se Vám odpovědět na tyto otázky  Více informací

Zápis do ZŠ 2021 – mimořádné opatření

Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha   Vážení rodiče, zápis žáků do žáků do 1. třídy na rok 2021-2022 proběhne  ve dnech od 1. 4. do 16. 4. 2021. Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2014 až do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Zápis tento rok  Více informací

Omlouvání nepřítomnosti žáků

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, školní docházka je povinná. Účastní se činností organizovaných školou. Je-li žák z různých důvodů ve škole nepřítomen, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději druhý den tuto skutečnost škole prokazatelně oznámit. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče  Více informací

Skip to content