PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A DRUHÁČKY

Od příštího školního roku 2022/2023 opět otvíráme v 1. a 2. třídě sekci anglického jazyka. Do této části první a druhé třídy budou zařazeny děti, které absolvují přípravný, adaptační kurz z AJ pro budoucí žáky 1. a 2. třídy v areálu ZŠ a MŠ Osoblaha ve dnech 11. 7. – 15. 7. 2022 včetně.

Cena kurzu je 1000,- Kč

V ceně je zahrnuto:

  • stravné – přesnídávka, oběd
  • výukové materiály- pracovní listy, pracovní sešit potom využitelný i v běžné výuce
  • pracovní materiály – pastelky, barvy, výkresy, křídy
  • keramická hlína – vypálené výrobky si děti odnesou domů
  • pitný režim
  • cestovné na výlet

Kurz bude probíhat formou příměstského tábora. Rodiče (zákonný zástupce) děti ráno do 08:00 hodin přivedou  a nejpozději  ve 13.00 hodin si je opět vyzvednou domů.

Garantem kurzu je vedoucí učitelka MŠ paní Dagmar Machová

Přihlášky je možné vyzvednout v ZŠ a MŠ Osoblaha osobně nebo ke stažení zde: Přihláška

Odkaz pro inspiraci: https://www.nns.cz/blog/anglicky-jazyk/

 

Skip to content