PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PRVŇÁČKY

Od příštího školního roku 2021/2022 otvíráme v 1. třídě sekci anglického jazyka. Do této části první třídy budou zařazeny děti, které absolvují přípravný, adaptační kurz z AJ pro budoucí žáky 1. třídy v areálu ZŠ a MŠ Osoblaha ve dnech 16. 8. – 20. 8. 2021 včetně.

Cena kurzu je 1500,- Kč

V ceně je zahrnuto:

  • celodenní stravné – přesnídávka, oběd, svačina
  • výukové materiály- pracovní listy, pracovní sešit potom využitelný i v běžné výuce
  • pracovní materiály – pastelky, barvy, výkresy, křídy
  • keramická hlína – vypálené výrobky si děti odnesou domů
  • pitný režim
  • cestovné na výlety

Kurz bude probíhat formou příměstského tábora. Rodiče (zákonný zástupce) děti ráno do 08:00 hodin přivedou  a odpoledne do 16.00 hodin si je opět vyzvednou domů.

Garantem kurzu je vedoucí učitelka MŠ paní Dagmar Machová

Přihlášky do kurzu budou zájemcům vydávány u zápisu.

Odkaz pro inspiraci: https://www.nns.cz/blog/anglicky-jazyk/

 

Skip to content