Výtvarně literární soutěž „Mé toulky za zvěří „

K podpoře našich nadaných žáků jsme obsadili novou soutěž s názvem „MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“, kterou vyhlašuje Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Bruntál

PROPOZICE SOUTĚŽE:

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ PRÁCE:
Děti 6 – 8 let
Děti do 10ti let
Děti 9 – 12 let
Děti 11 – 15 let
Děti 13 – 15 let

Posláním soutěže je zachytit zážitky, které děti prožijí při toulkách přírodou a při poznávání života zvěře. Cílem je umocnit v dětech vliv přírody na rozvoj ekologického myšlení, cítění a vnímání.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Soutěžící odevzdají ve zvoleném oboru jednu práci pojednávající o jejich zážitcích při setkání, poznávání nebo zážitku se zvěří a to u:

  • výtvarné kategorie 1 dílo (kresba, malba, grafika) s motivy zvěře ve formátu A4, A3, tvrdý papír
  • literární kategorie 1 dílo o délce max. 12 veršů

Práce je nutné zaslat do 15. 4. 2022 na adresu: ČMMJ, z.s. okresní myslivecký spolek Bruntál, Sadová 2, 792 01 Bruntál.

Práce musí být na zadní straně označené nalepeným štítkem, který musí obsahovat:

JMÉNO AUTORA, VĚK, TŘÍDU, ADRESU ŠKOLY, EMAILOVOU ADRESU ŠKOLY

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
Práce budou posouzeny členy Kulturní komise OMS Bruntál. Vyhodnoceny a oceněny věcnou cenou a diplomem budou tři práce z každé kategorie, dalších 5 prací z každé kategorie bude oceněno upomínkovými předměty s mysliveckou tématikou.

Mé toulky přírodou

Skip to content