Projekt Trénujeme na přijímačky

Ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku 2021/22 rozjíždíme nový projekt, který bude součástí vyučování a jeho cílem je zdokonalit přípravu zájemců o studium na střední škole. V každém čtvrtletí připravíme didaktický test pro žáky 6. – 8. třídy. V každém ročníku bude test sestaven  z učiva, které je v přijímacím didaktickém testu platné pro daný ročník ZŠ.

Pro šestou třídu budou testy složeny vždy jen z učiva pro VI. ročník.

Pro 7. Třídu budou testy složeny z učiva pro VI. a VII. ročník

Pro 8. třídu budou testy složeny z učiva pro VI – VIII. ročník

Žáci si v praxi vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek a rodiče budou mít přehled o studijních dovednostech svých dětí a dalších možnostech studia na střední škole. Testování bude probíhat formou projektových dnů, spojených s prohlídkou a prezentací školy. Rodiče a další zákonní zástupci jsou na jednotlivé projektové dny srdečně zváni.

Projekt Trénujeme přijímačky

Skip to content