Besedy se zástupcem PČR

Preventivní program PČR v ZŠ a MŠ Osoblaha

 

V pátek dne 11.6.2021 proběhl na naší škole preventivní program pro I. stupeň žáků základní školy na téma bezpečnost silničního provozu a pro II. stupeň na téma návykové látky, mravnost a trestní odpovědnost a bezpečnost v kyberprostoru.

Vzhledem k tomu, že byla uvolněna opatření související s omezeními v souvislosti COVID 19, byly tyto dvě přednášky provedeny živě, pro I. stupeň ve školní třídě a pro II. stupeň ve školní hale. Na přednášku přijela nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál. První přednáška pro I. stupeň proběhla ve školní třídě, kdy tato byla vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, zaměřena na téma bezpečnost silničního provozu – jízda na kole, kolečkových bruslích a další sportovní aktivity, které souvisí s používáním pozemní komunikace a žáci se stávají účastníky silničního provozu. Na konci přednášky po zodpovězení dotazů nprap. Špaltová rozdala žákům žáky různými propagačními materiály, které souvisely s tématem přednášky, a poté se na žádost žáků s každou třídou vyfotila.

Pro II. stupeň byla přednáška zaměřena především na trestní odpovědnost vzhledem k věku žáků a dále vysvětlení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Dále je seznámila s nástrahami sociálních sítí, což je z pohledu ohrožení nezletilých školáků v současné době jedno z největších rizik. V druhé polovině přednášky seznámila nprap. Špaltová žáky s problematikou návykových látek, jejich užívání ať v podobě alkoholických nápojů či kouření cigaret a užívání psychotropních a omamných látek, které zvlášť v době letních prázdnin je pro starší žáky velké pokušení a nástraha.

Skip to content