Celodenní výlet do ZOO Lešná

SRPŠ při ZŠ a MŠ Osoblaha pořádá celodenní výlet pro děti a jejich rodiče

do ZOO Lešná v sobotu 28. 04. 2018

Odjezd z autobusové zastávky v Osoblaze v 07.00 hod. a návrat ve večerních hodinách

Cena vstupného: 40,- Kč – děti, které mají uhrazeny příspěvky SRPŠ

140,- Kč – děti, které nemají uhrazeny příspěvky SRPŠ

80,- Kč – dospělí                          Děti do 3 let – zdarma

60,- Kč – studenti a senioři           Dopravné je hrazeno z dotace obce.

Děti do 12 let musí být v doprovodu rodiče! Děti bez doprovodu rodiče musí dbát pokynů doprovodu, který zajistí SRPŠ.

S sebou si vezměte svačinu a pití na celý den, kartičku pojištění a vhodné oblečení.

Zájemci přihlaste se do středy 25.04.2018 v kanceláři ŠJ u pí Dardové.