Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Osoblaha.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Pro předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v ZŠ a MŠ Osoblaha byly přijaty děti zapsány pod reg. č. 178, 179 a 183/2018 k plnění povinné školní docházky.

Zveřejněním začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy