projektový den “Krtečkova studánka”

 

Ve dnech 10. a 11. října 2018 žáci 1. – 5. třídy a 1. S třídy vyrazili autobusem na celé vyučování do přírody v rámci projektového dne. Cílem byla naučná stezka ke Krtečkově studánce. Autobus zaparkoval přímo u kapličky a odtud děti čekala trasa dlouhá 2 km a 11 zastavení, na kterých plnily různé úkoly. Děti poznávaly přírodniny, stopy zvířat, počítaly skřítky, zdolávaly překážky a mnoho dalších. Nejdéle se děti zdržely na stanovišti „Křemenáčova posilovna“, kde mohly prokázat svoji obratnost, např. hod šiškou na terč, zdolat kladinu v podobě dřevěného hada, slalom mezi hříbky, přenášet vejce na lžíci. V cíli si všechny děti zazvonily na zvonec, posilnily se svačinou a vydaly se cestou nazpět.

Výlet se všem líbil a společně se těšíme na další.                                          Mgr. Kateřina Vergu