Vystoupení dětí MŠ Osoblaha v DpS Osoblaha

Děti z mateřské školy vystoupily v DpS Osoblaha u příležitosti oslav MDŽ. Děti seniorům zazpívaly a zatančily.                                                     Dagmar Machová, Ivana Vankátová