vzdělávání zaměstnanců školy

Tentokrát se vzdělávali všichni zaměstnanci školy v oblasti 1. pomoci a BOZP.