ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY STÁTU

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 315 o přijetí krizového opatření informujeme veřejnost, že rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 31. března 2021 byla naše škola určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 1. dubna 2021 po dobu nouzového stavu do 11. dubna 2021. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 704600339.                                                                                        Dítě bude přijato po vyplnění přihlášky  s potvrzením od zaměstnavatele (je požadováno jako ověření, zda příslušný zákonný zástupce splňuje podmínky pro přijetí jeho dítěte do určené školy).

Přihlášky můžete doručit:

 • e-mailem na reditel@zsosoblaha.cz
 • poštou na adresu ZŠ a MŠ Osoblaha, Třešňová 99, 793 99 Osoblaha
 • osobně na výše uvedené adrese

Důležité informace:

 • Službu zahajujeme s platností od 1. 4. 2021 v pracovní dny od 06:00 – 18:00
 • Pro přihlášené děti je zajištěno stravování zdarma v naší školní jídelně.
 • Svačiny a pitný režim zajišťují zákonní zástupci
 • Zajišťujeme péči pro děti z MŠ i ZŠ
 • Dítě do ZŠ můžete předat odpovědnému pedagogovi u hlavního vchodu školy, použijte zvonek na ředitele
 • Dítě do MŠ můžete předat odpovědnému pedagogovi u bočního vchodu školy (vchod do MŠ), použijte zvonek do MŠ
 • Kdo může využít služeb určené školy zjistíte zde: Složky krizové infrastruktury

Program pro žáky ZŠ:

 • 06:00 -08:15 –  herní činnosti
 • 08:15 – 12:00 –  distanční výuka (děti budou mít přístup k PC)
 • 12:00 – 13:00 –  oběd
 • 13:00 – 18:00 –  řízené herní činnosti, odpočinek venkovní aktivity

Program pro žáky MŠ:

 • 06:00 – 08:15 –  herní činnosti
 • 08:15 – 12:00 –  předškolní výuka (děti budou mít přístup k PC)
 • 11:30 – 12:00 –   oběd
 • 12:00 – 14:00 –  polední klid
 • 14:00 – 18:00 –  řízené herní činnosti, odpočinek venkovní aktivity

Další informace naleznete zde: Určená škola     Změna krizových opatření    Přihláška do dětské skupiny

Marian Hrabovský ředitel školy

Skip to content