Změny jízdních řádů od 9. 12. 2018

Upozorňuji rodiče našich žáků na změnu jízdních řádů od 9. 12. 2018 v souvislosti se začátkem a koncem výuky ve škole, případně konce dohledu nad dětmi ve školní družině. Začátky a konce dohledu nad dětmi vedení školy nijak nemění. Žádám rodiče aby si ověřili návaznost spojů a zajistili dohled nad svými dětmi po odchodu ze školy a školní družiny.

ředitel školy   Mgr.  Petr Kristiník