50. výročí školy

V sobotu 16. června 2007 slavila osoblažská základní škola významné jubileum. Právě uběhlo 50 let od otevření nové školy v obci. Po zahajovacím vystoupení mažoretek a úvodním zpívání před školou pozval pan ředitel všechny dál. Vstupní hala uvítala návštěvníky rekordní Stonožkou zapsanou v knize rekordů a výstavou paličkované krajky žáků. Každý host dostal plánek školy s programem, a tak věděl, jaké aktivity kdy a kde uvidí a podle jejich času a své chuti si mohl vybrat z opravdu pestré nabídky. Tak třeba na prvním stupni se hrála pohádka, mohli jste být vtaženi do činnostního vyučování pomocí didaktických her, mohli jste si popovídat třeba se školními reportéry, v knihovně shlédnout archivní videozáznamy, podívat se na fotografie a přečíst si zápisy v kronikách. Velmi dobře připravené byly gymnastické aktivity v pavilonu školy a také v tělocvičně se v jednom kuse cvičilo a tančilo. Na všech aktivitách se podíleli žáci se svými učiteli. Každý mohl také hlasovat v probíhající fotografické soutěži „Osoblaha očima dětí“. Všechny soutěžní fotografie byly vystaveny ve spojovací chodbě. Kdo se chtěl přenést do minulosti, mohl navštívit nově zřízené muzeum věnující se tématu II. světové války, a kdo se chtěl dovědět něco o dějinách Osoblažska, mohl vstoupit do učebny Vv, kde při ukázkách dobových soubojů středověkých válečníků probíhalo dějepisné sympozium. K dispozici byl bufet s občerstvením a každý návštěvník si mohl koupit suvenýry na památku–pamětní medaili, pamětní list, háčkovanou panenku a další. Po celé škole si hosté a hlavně rodiče mohli prohlédnout práce a úspěchy současných žáků. Odpoledne pak proběhlo v jídelně školy setkání bývalých zaměstnanců školy s těmi současnými a se sponzory, bez jejichž podpory by nebylo možné tak rozsáhlou akci uskutečnit. Poděkování patří zejména těmto sponzorům: PROBOX – Praha, Havlík Opal – Bruntál, Mavropulos Michalis – Slezské Rudoltice, Steuer Jiří – Osoblaha, Třempek Třemešná, SRPŠ Osoblaha, Škola Karel – Hlinka, OÚ Osoblaha, Lékárna U Kašny – Osoblaha, VeMi – café bar – Osoblaha, Konvičková Helena –Osoblaha, Vendolský Josef- Bohušov, Dohnal Jiří – Osoblaha, OÚ Dívčí Hrad.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 28. prosince 2015