Celostátní kolo Dějepisné olympiády 2014

Kuba Procházka ani tentokrát nezklamal. Po třetím místě v okresním a krajském kole postoupil do kola celostátního, kde v Ostravě poslední květnový týden prokazoval své vědomosti. Spolu s dalšími 30 žáky z celé republiky poznávali krásy Ostravska a seznámili se s celou řadou technických zajímavostí typických pro tento region. Přišel je pozdravit i významný český folkový písničkář Jarek Nohavica. Zábava ale střídala soutěžní klání a Kuba se v těžké konkurenci umístil na 11 místě. Blahopřejeme.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015