Dopoledne s Policií

V pátek 4. června 2010 proběhl na 1.stupni naší školy projektový den s názvem Dopoledne s Policií. Po teoretické přípravě v jednotlivých třídách jsme se všichni přesunuli na hřiště školní družiny, kde nás čekalo 10 policistů z Bruntálu a Slezských Rudoltic, jejich moderní technika a cvičení policejní psi. Po úvodním představení všech policistů začaly ukázky se cvičenými psy. Ti měli za úkol reagovat na hlasové a pohybové povely, přinášet aport, vyhledávat drogy a zadržovat pachatele. Psům se vše povedlo, bylo to velice akční, zejména zadržování pachatele, který při útěku používal i střelnou zbraň. Psovodi a jejich svěřenci byli odměněni spontánním potleskem.
Posléze byli žáci rozděleni do čtyř skupin a u jednotlivých policejních automobilů probíhaly, prohlídky a ukázky vybavení, ale také testování našich žáků ze znalostí pravidel silničního provozu jako chodci a cyklisti.
Nechyběla dechová zkouška, testování drog, snímání otisků prstů, běh v neprůstřelné vestě.
Akce se žákům velice líbila. Projevovali aktivní zájem o všechno dění. Na zadané otázky většina žáků odpovídala správně, za což byli policisty často pochváleni. Po návratu do školy pracovaly jednotlivé třídy na svých výstupech. Celá akce byla vydařená a velmi dobře připravená.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015