Hodnocení akce Honba za pokladem ze dne 2.10.2017

2.10.2017 proběhla pro 1. stupeň ZŠ a MŠ branná akce Honba za pokladem.

Soutěže se zúčastnilo 68 dětí, kteří byli rozděleni do dvanácti družstev namíchaných z žáků 2.,3.,4.,5.třídy a speciální třídy1.stupně. Soutěžící startovali po dvou minutách a vydali se po vyznačené trase k jednotlivým stanovištím, kde plnili úkoly – ručkování po laně a poznávání dopravních značek, znalosti z prvouky, úkoly ze zdravovědy a hod granátem na cíl.

Na celkovém umístění byl důležitý nejen čas, ale také co nejmenší počet trestných bodů. První družstvo bylo oceněno medailemi.

1.místo:                                                                                                                                                                                 Kocián Adam 2.tř.; Simba Dominik 2.tř.; Daněk Dominik 3.tř.; Vilček Lukáš 3.tř.; Rekšák Petr 4.tř.; Šenkeřík Šimon 5.tř.

Vyhlášení vítězů proběhlo ihned po skončení závodu a na závěr měli soutěžící za úkol najít poklad, ve kterém byla sladká odměna pro všechny soutěžící.

Akce se zdárně vydařila. Poděkování patří učitelkám 1.stupně, asistentce pedagoga a kuchařkám, které připravily čaj pro všechny soutěžící.

Na organizaci a průběhu akce se podílely: Mgr. Kateřina Vergu a Jaroslava Lioliasová

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 11. října 2017