Honba za pokladem ze dne 19. 9. 2018

V úterý 19. 9. 2018 proběhla pro 1. stupeň branná akce s názvem Honba za pokladem.

Soutěže se zúčastnilo 72 dětí, kteří byli rozděleni do 15 družstev namíchaných z  žáků 2., 3., 4., 5. třídy a speciální třídy 1.stupně. Soutěžící startovali po dvou minutách a vydali se po vyznačené trase k jednotlivým stanovištím, kde plnili úkoly – ručkování po laně, znalosti z prvouky, úkoly ze zdravovědy a hod granátem na cíl.

Na celkovém umístění byl důležitý nejen čas, ale také co nejmenší počet trestných bodů. První družstvo bylo oceněno medailemi. Vyhlášení vítězů proběhlo ihned po skončení závodu. Na závěr museli soutěžící najít poklad, ve kterém byla sladká odměna.

Akce se zdárně vydařila. Poděkování patří učitelkám1. stupně, asistentce pedagoga a kuchařkám, které připravily čaj pro všechny soutěžící.

Na organizaci a průběhu akce se podílely učitelky: Mgr. Kateřina Vergu a Jaroslava Lioliasová

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 21. září 2018