Noční škola 8. třídy

V úterý 19. 11. 2019 po třídních schůzkách se žáci 8. třídy sešli ve vestibulu školy. Našim cílem bylo noční přespání a nácvik divadelní scénky na téma „Odpady“, kterou si osmáci připravili pro své spolužáky. Hned po příchodu do třídy si každý našel své místečko, kde se uvelebil, rozložil spacák, nafoukal matraci, vytáhl brambůrky, mobilní telefon, …

Ti, kteří se účastnili divadelní scénky, se převlékli do kostýmů a začal pečlivý nácvik připravovaného divadélka. Po hodině zkoušení se doslavil hlad. Vyrazili jsme směr náměstí, kde pro nás v restauraci Nostalgie upekli pizzu. Po chutné večeři proběhlo pár společenských her, u kterých jsme se docela dost pobavili. Po večerní hygieně nastal čas zachumlat se do spacáků. Aby se nám dobře usínalo, pustili jsme si českou komedii. Ranní stávání bylo pro někoho docela obtížné, zvláště po dlouhé noci, kdy se některým pusa nechtěla zastavit.

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 nastal den „D“. Konalo se divadelní představení. Plastík Rostík, papíráček Lojza, bioodpaďáček Skoťa, Anička a Mánička a chlapci ze sběrného dvora Štefan a Emil žákům přiblížili problematiku třídění odpadů. I když se dostavila tréma, všichni účinkující své role zvládli a mohli si vychutnat zasloužený potlesk obecenstva.

Všem, kteří se na přípravě divadélka podíleli, velice děkuji.            Třídní učitelka Magda Labajová

Skip to content