Okresní kolo Dějepisné olympiády 2013

V okresním kole 42. ročníku Dějepisné olympiády na téma „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ se nám letos mimořádně dařilo. Už jen to, že ze školního kola postoupili z naší školy čtyři žáci byl úspěch a třetí místo Honzy Hrabovského v okresním kole byl úspěch mimořádný. Také šestnácté místo Kristiána Poslta a sedmnácté místo Jirky Procházky, což je umístění někde v polovině startovního pole, je rovněž velkým úspěchem našich žáků. Nezbývá než jim poděkovat za dosažené umístění a vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří také panu učiteli Hrabovskému, který je na soutěž připravoval.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015