“Pexesiáda” ve školní družině

V měsíci lednu probíhala v naší školní družině soutěž ve hraní pexesa – Pexesiáda. Celodružinové akce se zúčastnilo celkem 62 dětí.

Vitězové mezi dětmi: 1. třídy – Kleistner Rudolf; 2. třídy – Suchá Andrea; 3. třídy – Suchý Tomáš;  4. třídy – Konvičková Amélie; 5. třídy – Stareček Josef

Nejlepší hráči byli oceněni diplomem a ostatní soutěžící sladkou odměnou.

Vychovatelky: Lioliasová Z., Šromová D., Mondeková K.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 31. ledna 2018