Projektové vyučování na téma Den Země

Dne 23. 4. 2018 proběhlo na naší škole projektové vyučování na téma Den Země. Žáci se celý den učili v jednotlivých předmětech co to Den Země je, proč si jej připomínáme, kdy byl poprvé slaven a co nám přináší ochrana Země? Jednotlivé vyučovací hodiny jako byly ten den podřízeny environmentálnímu myšlení. Proto jsme v matematice počítali příklady o Zemi, v zeměpise, přírodopise, vlastivědě i přírodovědě správně třídili odpad na nečisto, vytvářeli plakáty a flipy s obsahem environmentálního myšlení. Učili jsme se zkrátka, jak můžeme my, žáci ZŠ a MŠ Osoblaha přispět k ochraně Země a k její čistotě, nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. V češtině i angličtině jsme rozebírali texty s environmentálním obsahem a získali jsme tak spoustu informací o tomto největším necírkevním světovém svátečním dni.                                                                                                                                                                Poslední dvě hodiny jsme všechny získané vědomosti a dovednosti zúročili při vlastním úklidu blízkého i vzdálenějšího okolí školy, parku i příkop vedoucích z Osoblahy. Děkujeme obci Osoblaha, za materiální vybavení. Příští rok si náš Den Země určitě zopakujeme.

Marian Hrabovský

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. dubna 2018