Setkání s učiteli z Izbicka – 13. 10. 2007

V sobotu 13. 10. 2007 se uskutečnilo setkání učitelů a pracovníků škol z Izbicka s pedagogy naší školy. Celkem 74 pracovníků školství a zástupců obcí z polské i české strany strávilo příjemný společný podzimní den. Skupinu polských hostů přivítalo vedení školy a zástupců obce dopoledne v budově školy. Po vzájemném představení, přivítání a kulturním programu žáků ZŠ Osoblaha si polští hosté prohlédli celou školu. Ředitel školy i starosta Osoblahy seznámili hosty s historií a současností jak školy, tak i obce. Po společném obědě ve školní jídelně se celá skupina vydala na prohlídku Osoblahy. Hosté byli překvapeni úpravou veřejných ploch i pořádkem v obci. Nejvíce je však zaujal židovský hřbitov. Byť slunečné, ale velmi chladné odpoledne brzy zahnalo celou skupinu zpět do školy, kde si u kávy vyměnili zkušenosti z oblasti výchovy i vzdělávání dětí z obou zemí. Diskuze se nejvíce točila kolem sportu a výtvarných technik, jejichž ukázky viděli hosté po celé škole. Na závěr společného setkání převzali zástupci obce a školy pozvání na září 2008 k návštěvě polského Izbicka

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 28. prosince 2015