Škola naruby

Ve středu 2. 4. 2008 proběhl na naší škole projektový den „Škola naruby.“ Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. tříd, kteří vystupovali tentokrát v roli učitelů a připravili si vyučování pro žáky 1.- 5. ročníku. Průběh vyučovací hodiny s metodami a formami práce si žáci připravili zcela sami. Po přípravě proběhly konzultace s vyučujícími daných předmětů (matematika, český jazyk). Hodiny byly zaměřeny na opakování a procvičování již probraného učiva. Žáci v rolích učitelů řídili a vedli celou hodinu bez většího zásahu vyučujícího. Z pohledu žáků 1.stupně byla akce zajímavá, nová a zábavná. Ze společného hodnocení žáků 2. stupně a vyučujících vyplynulo, že je tato práce s dětmi bavila, a že by si ji rádi zopakovali. Ocenili zároveň i náročnou práci učitelů. Někteří žáci by si dokázali představit, že by se v budoucnu mohli stát učiteli.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015