Stonožka 2007

Vážení rodiče a učitelé, milí spoluobčané,
Stonožka 2007 byla trochu jiná. Dostali jsme od našich učitelů víc volna a hlavně závěr stonožkového týdne proběhl téměř zcela v režii nás, žáků. V týdnu od 7. 11 do 15. 11. jsme prodávali stonožkové samolepky a stonožky na špejli, vše jsme sami vyrobili a snažili jsme se získat sponzory pro naše stonožkové hnutí. Děkujeme všem, kteří nelitovali peněz a malé stonožkové předměty si od nás koupili. Také děkujeme všem sponzorům, byli to: pan Dohnal, paní Holečková, paní Bradová, paní Konvičková, paní RNDr. Vaňušová, paní Krejčová, paní Lanyiová , paní Dardová, paní Machová, paní Mgr. Lojzová, pekárná Třempek, SRPŠ při ZŠ Osoblaha, Policie ČR OO Město Albrechtice a žákyně Denisa Chassaková, kteří letos hnutí „Na vlastních nohou“ podpořili. Stonožkový týden jsme 15. listopadu 2007 ukončili zábavnou stonožkovou olympiádou (viz foto vítězného družstva Rafťáků) a populární soutěží KUFR. Na závěr stonožkového kufru proběhla dražba stonožkové rolády, kterou vítězka kufru Iva Pražáková nevyhrála. Letos naše hnutí podpořila také Policie ČR z Města Albrechtic a stala se patronem našeho stonožkového hnutí.
Prodejem stonožkových předmětů v průběhu týdne a na stonožkovém odpoledni, výtěžkem z bufetu a dražbou dortu v podobě Stonožky jsme získali 5 678,- Kč, které jsme odeslali na konto hnutí „Na vlastních nohou“. Pomáháme tak dětem, které naši pomoc potřebují. Jsou to děti nemocné, postižené válkou a přírodními katastrofami. Ještě jednou Vám za to všem sponzorům, hostům, rodičům, pedagogům a spoluobčanům děkujeme.
Všechny Vás zdraví školní parlament a stonožkový výbor žáků ZŠ Osoblaha

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015