Stonožka – projektový den s Hnutím na vlastních nohou

Tak jako každý rok, tak i ten letošní, nemohl na naší škole chybět projektový den s Hnutím na vlastních nohou. A protože byl ,,Halloweenský čas , nesla se akce právě v jeho duchu. Kluci a holky z 9. třídy si pro své školní kamarády nachystali spoustu zajímavých soutěží. Stanoviště byla rozmístěna po celé škole a tak se mohlo stát, že jste na chodbách potkali čerta, umělce, zombíka, Smrťáka a spoustu dalších strašidel.

Zakladatelkou hnutí “Na vlastních nohou” je Češka žijící v Norsku paní Bela Gran Jensen. Stonožka, jak se hnutí zkráceně říká, oslaví příští rok v červnu 30 let své činnosti. Za tu dobu Stonožka podpořila celou řadu projektů pro děti doma i v zahraničí a z České republiky natrvalo zakotvila také v Norsku, na Slovensku, v Polsku a Kanadě. Děti malují
vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna. V současné době Stonožka podporuje DPN v Opařanech, dále dětskou nemocnici
v Afghánistánu v provincii Lógar a školu ve Středoafrické republice.

Letos jsme my, žáci ZŠ a MŠ v Osoblaze, přispěli na tyto dětské projekty částkou 2061,- Kč., kterou jsme na našem Stonožkovém dnu vybrali.

Naše velké díky patří dětem z 9. třídy, protože se úkolu zhostily bravurně, všem kolegům, a také všem ostatním dětem, které přišly v maskách.

Podívejte, kolik krásných masek se u nás ve škole sešlo J

Bc. Lucie Pšenicová, DiS, Mgr. Marian Hrabovský

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 14. listopadu 2019