Týdenní soustředění žáků osmého ročníku v rámci programu NatTech – Opava

Týdenní soustředění v rámci programu NatTech, jehož cílem je rozvíjet u žáků zájem o technické a přírodovědné obory, proběhlo v Opavě na SŠT a ve Starých Těchanovicích ve dnech 18. 5. – 21. 5. 2015. Zúčastnilo se ho 19 žáků z 8. ročníku. V dopoledních hodinách se žáci seznámili s profesí obráběč kovů, elektrikář a zámečník. Vyrobili si z polotovaru píšťalku, na které si vyzkoušeli soustružení, frézování a vrtání. Na CNC strojích si vyrobili upomínkový předmět – štítek s logem školy. Také se věnovali 3D modelování (výroba hrací kostky) a robotice. Žáci byli ubytováni v apartmánech v hotelu Davidův mlýn, kde si vyzkoušeli odpoledne různé aktivity – lanové centrum, putting golf, cyklistika, kin-ball, střelba ze vzduchové pušky, lukostřelba a další míčové hry. Celý týden proběhl bez problémů a žáci byli ze soustředění nadšeni.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015