Úklid v lese a pomoc zvířátkům

Projektový den na 1. stupni dne 2. 10. 2007 na téma: Úklid v lese a pomoc zvířátkům.

Úkolem žáků 1. a 2. třídy bylo povídání o lese, zda chodí do lesa s rodiči, zda znají nejbližší okolí obce, jak les a pořádek v něm vnímají. Namalovali si i Podzimníčka – ochránce pořádku a zvířátek v lese. V druhé části dopoledne žáci sbírali potravu pro zvířátka na zimu, kaštany a žaludy. Žáci 3. třídy si stanovili za cíl úklid parku a lesíku u kempu od odpadků a jiných nečistot. Rozdělili se do čtyř skupin a každá si určila jaký druh odpadu bude sbírat. Do předem připravených pytlů sbírali papír, plast, sklo a dřevo. Děti byly pracovité a ochotné sbírat vše, co uviděly, až na pár žáků, kteří se snažili schovat za práci ostatních. Povedlo se jim naplnit čtyři pytle tříděného odpadu, které odvezli technické služby. Nakonec si z nasbíraného dřeva udělaly ohníček a opekly špekáčky, což byla příjemná odměna za odvedenou práci. Čtvrťáci navštívili lesní školku firmy CE WOOD, kde si nejprve prošli pracoviště a podívali se, co všechno zde pěstují. Potom pracovali ve čtyřech skupinách. Někteří pleli záhony, jiní přesazovali malé stromečky, uklízeli halu a poslední skupina plela květináče s mladými sazenicemi. Všechny práce tak nadchla, že většina z nich nechtěla ani přestávku na svačinu. Žáci páté třídy zase vyráběli papírové draky, které šli po svačině společně se žáky druhé třídy pouštět k vodárně. Děti však byly nadšené, neboť kromě vlastnoručně vyrobených draků, kteří létali spíše k zemi, než k oblakům, měly i draky koupené, kteří se krásně vznášeli. Počasí celému dopoledni přálo a tak jsme odcházeli domů všichni spokojení.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015