Zápis 2012

K zápisu do první třídy na školní rok 2012/2013 se dostavilo 25 dětí. Zbývající dvě, které rodiče omluvili pro nemoc, se dostaví k zápisu dodatečně. Všechny zapsané děti byly přijaty, o odklad povinné školní docházky zatím nikdo nepožádal. Příští školní rok povede první třídu paní učitelka Zdeňka Lioliasová a bude vyučovat pravděpodobně 27 žáků.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015