Zápis 2014

V letošním roce se k zápisu do první třídy na školní rok 2014/2015 se dostavilo jen 30 dětí. Všechny zapsané děti byly přijaty. Několik rodičů požádalo pro své dítě o odklad povinné školní docházky, a tak bude příští školní rok opět jen jedna první třída. Novou první třídu povede paní učitelka Zdeňka Lioliasová a bude vyučovat pravděpodobně 26 žáků.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015