Zdobení vánočního stromu před školou

Dne 11. 12. 2019 žáci 1. stupně poprvé zdobili vánoční stromeček před hlavních vchodem naší školy. Žáci si vyrobili papírové košíčky a řetězy. Někteří si z domova přinesli baňky, řetězy a jiné ozdoby. Během dopoledního vyučování se postupně          u stromečku vystřídaly všechny třídy I. stupně. Děti stromeček pěkně ozdobily, zazpívaly si u něj vánoční koledy a s přáním, aby takto ozdobený zůstal do příchodu žáků po vánočních prázdninách, se vrátily do svých tříd.

učitelé 1. stupně

Skip to content