Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 MŠ Osoblaha

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k předškolnímu vzdělávání podle               § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 34 téhož zákona.

Pro školní rok 2020/2021 jsou k předškolnímu vzdělání

přijati (žáci dle registračního čísla u zápisu):

047/2020; 152/2020; 153/2020

přerušeno správní řízení: 0

V Osoblaze  15. 5. 2020                                                                Mgr. Petr Kristiník  ředitel školy

Skip to content